Thời khóa biểu Học phần 3 Khóa 2017 đợt 1 K18A- Bổ sung

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA: VĂN HOÁ HỌC

THỜI KHÓA BIỂU CAO HỌC (BỔ SUNG)

HỌC KỲ: 2 NĂM HỌC: 2017 - 2018

NGÀNH: VĂN HOÁ HỌC KHÓA: 2017 ĐỢT: 1 HỌC PHẦN: 03 BS

STT

Tên môn học

Khối
kiến thức

Số TC

SL
Học viên

Giảng viên
(Cơ quan công tác)

Thời gian dạy

PHÒNG

Buổi dạy

Ghi chú

 

13

Văn hóa giới

Tự chọn

2

10

TS. Lê Thị Ngọc Điệp

08/08/2018
15/8/2018
22/8/2018
29/8/2018
5/9/2018
12/9/2018

D.404

SÁNG THỨ 4

BS HP3

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.