Thời khóa biểu Học phần 3 Khóa 2016 đợt 1

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

KHOA VĂN HOÁ HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC PHẦN 3– KHÓA 2016-2018 – đợt 1 (K17A)

CƠ SỞ: ĐINH TIÊN HOÀNG - HỆ CAO HỌC

Sáng (5 tiết) từ 8: 00, Chiều (5 tiết) từ 13h: 30

(Áp dụng cho cả phương thức I và Phương thức II)

 

THỨ

 

TIẾT

 

MÔN HỌC

 

SỐ TIẾT

 

SỐ LƯỢNG HV

 

GIẢNG VIÊN

 

NGÀY BẮT ĐẦU

– NGÀY KẾT THÚC

 

PHÒNG

 

GHI CHÚ

 

 

Sáng 1-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

6-10

 

Văn hóa tôn giáo

 

30

 

13

 

PGS.TS. Trương Văn Chung

 

12/04/2017 OFF

19/04/2017

26/04/2017

03/05/2017

10/05/2017

17/5/2017

24/5/2017 bù D401

 

D404

 

 

 

NĂM

 

Sáng 1-5

 

Văn hoá Ấn Độ

 

30

 

13

 

PGS.TS. Phan Thị Thu Hiền

 

13/04/2017

20/04/2017

  


27/04/2017

04/05/2017

11/05/2017

18/05/2017

 

VPK Hàn Quốc-C101
VPK Hàn Quốc-C101

D405

D405

D405

D405

 

 

 

Chiều 6-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

 

Sáng 1-5

 

Văn học văn hóa

 

30

 

13

 

TS. Nguyễn Văn Hiệu

 

14/04/2017

21/04/2017

28/04/2017

05/05/2017 OFF

12/05/2017

19/5/17

 

D403

 

 

 

Chiều

6-10

 

Quan hệ văn hoá giữa cư dân Bách Việt và khu vực Đông Nam Á

 

30

 

13

 

TS. Nguyễn Ngọc Thơ

 

07/04/2017

14/04/2017

21/04/2017

28/04/2017

05/05/2017

12/05/2017

bù 26/5/2017 sáng D603 chiều D602

 

A309

D305

D601

D601

D601

D601

 

 

 

 

         

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.