Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Thị Tuyết Ngân

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH BẢO VỆ LATS  tháng 04 năm 2017

 

 

 

 

 

 

 


 

STT

Họ và tên NCS

Số, ngày QĐ công nhận NCS

Đề tài luận án

Chuyên ngành, mã số

Cán bộ hướng dẫn

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

2

Nguyễn Thị Tuyết Ngân

879/QĐ-ĐHQG-ĐH & SĐH,
13/08/2010

Hiện tượng giả dối từ góc nhìn văn hóa học

Văn hóa học,
62.31.70.01

PGS.TS. Trần Hữu Tá

13h30, ngày 04/04/2017

Phòng D.201 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.