Lịch bảo vệ chuyên đề tiến sĩ đợt 2 - 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHXH & NHÂN VĂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o-------

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2018

LỊCH CÁC TIỂU BAN CHẤM CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ

KHOA VĂN HÓA HỌC

CHUYÊN NGÀNH: VĂN HOÁ HỌC

Thời gian dự kiến chấm chuyên đề:  từ 4/9 – 7/9/ 2018        tại VPK Khoa VHH, P.A 204.

TT

TÊN NCS

TÊN CHUYÊN ĐỀ

THÀNH PHẦN TIỂU BAN

THỜI GIAN

1

Vũ Đoàn Liên Khê

(Khóa 2013 – 2016)

 

Tiểu luận tổng quan:

Văn hóa ứng xử của dòng họ Tokugawa trong quá trình tiếp xúc – giao lưu với phương Tây.

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

TS. Nguyễn Ánh Hồng

TS. Bùi Hải Đăng

 

 

 

 

13g30 Chiều thứ Ba, 4/9/2018

2

Nguyễn Thị Thanh Huyền

(Khóa 2015 – 2018)

 

Chuyên đề 3:

Văn hóa giáo dục của trường quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh trong quan hệ đồng đẳng

 

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

TS. Nguyễn Ánh Hồng

TS.Bùi Hải Đăng

3

Ngô Thị Minh Hằng

(Khóa 2015 – 2018)

 

Tiểu luận tổng quan

Tiếp xúc văn hóa Việt – Pháp trên lĩnh vực giáo dục ở Nam Kỳ

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

TS. Nguyễn Ánh Hồng

TS.Bùi Hải Đăng

4

 

Đinh Thiện Phương

(Khóa 2014 – 2017)

 

Chuyên đề 1: (lần 2)

Văn hóa tổ chức tang lễ của người Công giáo ở Sài Gòn – TPHCM (giai đoạn 1945 –nay)

PGS.TS. Huỳnh Ngọc Thu

PGS.TS. Trần Hữu Quang

TS. Phan Anh Tú

 

 

 

13g30 Chiều thứ Sáu, 7/9/2018

Chuyên đề 2:

Chợ Công giáo ở Sài Gòn – TPHCM (giai đoạn 1945 –nay)

PGS.TS. Huỳnh Ngọc Thu

PGS.TS. Trần Hữu Quang

TS. Phan Anh Tú

5

Nguyễn Hữu Nghị

(Khóa 2013 – 2016)

 

Chuyên đề 2:

Giá trị tài nguyên du lịch biển đảo ở Nam Bộ

 

PGS.TS. Huỳnh Ngọc Thu

PGS.TS. Trần Hữu Quang

TS. Phan Anh Tú

6

Huỳnh Văn Sinh

(Khóa 2013 – 2016)

 

Tiểu luận tổng quan:

Tổng quan tài liệu nghiên cứu liên quan đến luận án tiến sĩ “Đời sống văn hóa trong xây dựng nông thôn mới ở thành phố Hồ Chí Minh dưới góc nhìn chính sách văn hóa”.

TS. Trần Ngọc Khánh

TS. Đinh Thị Dung

TS. Nguyễn Đức Tuấn

 

 

 

 

13g30 Chiều thứ Năm, 6/9/2018

7

Nguyễn Hữu Lý

(Khóa 2014 – 2017)

 

Tiểu luận tổng quan:

Tổng quan nghiên cứu về Tín ngưỡng, tôn giáo thời văn hóa Óc Eo ở Nam Bộ

TS. Trần Ngọc Khánh

TS. Đinh Thị Dung

TS. Nguyễn Đức Tuấn

 

8

Trương Thị Lam Hà

(Khóa 2015 – 2018)

 

Chuyên đề 2:

Văn hóa giáo dục trong gia đình người Việt Tây Nam Bộ - những vấn đề lý luận và thực tiễn

TS. Trần Ngọc Khánh

TS. Đinh Thị Dung

TS. Nguyễn Đức Tuấn

9

Nguyễn Thị Hải Lê

(Khóa 2013 – 2016)

 

Chuyên đề 3: (lần 2)

Tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội biển của người Việt ở Nam Trung Bộ

PGS.TS. Huỳnh Quốc Thắng

PGS.TS. Phan An

TS. Lý Tùng Hiếu

8g00 Sáng thứ Sáu, 7/9/2018

 

 

Trưởng Khoa

(đã ký)

   TS. Lê Thị Ngọc Điệp

 

 

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.