Thông báo kết quả dự kiến học bổng KKHT HK 1 2019-2020

Thông báo kết quả dự kiến học bổng KKHT HK 1 2019-2020

 

Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2019-2020, phòng Công tác sinh viên thông báo điểm chuẩn dự kiến xét học bổng khuyến khích học tập của sinh viên các khóa tuyển sinh năm 2015 (Ngữ văn Nga), 2016, 2017, 2018 và 2019 như sau:


 

Danh sách chi tiết SV dự kiến được HB tại đây (Đối với khoa Du lịch, sinh viên xem kết quả tại văn phòng khoa)

Phòng Công tác sinh viên đề nghị các khoa/bộ môn thông báo rộng rãi cho sinh viên được biết. Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến học bổng khuyến khích học tập, sinh viên liên hệ phòng Công tác sinh viên (email: congtacsinhvien@hcmussh.edu.vn); liên quan đến kết quả học tập liên hệ phòng Đào tạo (email: phongdaotao@hcmussh.edu.vn)
Thời gian tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại: từ ngày 17/3/2020 đến hết ngày 31/3/2020. Mọi thắc mắc, khiếu nại sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.

Nguồn:  http://ctsv.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=d4e09bee-e0f4-40d1-b357-ed2011b79fe4

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.