Thông báo nghỉ - bù các môn chuyên ngành

ThS. Cù Thị Thanh Huyền báo nghỉ môn Nghiệp vụ truyền thông Chiều thứ Hai (09/04/2018) tại phòng A1-31bis
- TS. Trần Ngọc Khánh báo nghỉ môn Văn hóa đô thị Sáng thứ Sáu (13/04/2018) tại phòng C1-24
- PGS.TS. Huỳnh Quốc Thắng báo bù môn Quản lý văn hóa  Sáng thứ Năm (24/05 và 31/05/2018)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.