Thông báo nghỉ môn Văn hóa Âu Mỹ vào Chiều nay thứ Hai (13/2/2017) tại phòng A134, môn VH Ấn Độ vào chiều mai thứ Ba (14/2/2017) tại phòng B-28, môn Toàn cầu hóa với vấn đề xung đột và hội nhập VH vào Sáng thứ Năm (16

S. Phan Anh Tú bận công tác nên báo nghỉ môn Văn hóa Âu Mỹ vào Chiều nay thứ Hai (13/2/2017) tại phòng A134, và môn VH Ấn Độ vào chiều mai thứ Ba (14/2/2017) tại phòng B-28.
TS. Bùi Hải đăng bận họp nên báo nghỉ môn Toàn cầu hóa với vấn đề xung đột và hội nhập VH vào Sáng thứ Năm (16/2/2017) tại phòng A-27
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.