Thời khóa biểu học phần 1 - Lớp cao học Khóa 2016-2018 đợt 1


 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

KHOA VĂN HOÁ HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2016

 

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC PHẦN 1– KHÓA 2016-2018 – đợt 1 (K17A)

CƠ SỞ: ĐINH TIÊN HOÀNG - HỆ CAO HỌC

Sáng (5 tiết) từ 8: 00, Chiều (5 tiết) từ 13h: 30

(Áp dụng cho cả phương thức I và Phương thức II)

 

 THỨ

TIẾT

PHÒNG

MÔN HỌC

SỐ TIẾT

Số lượng HV

GIẢNG VIÊN

NGÀY BẮT ĐẦU

– NGÀY KẾT THÚC

GHI CHÚ

Sáng 1-5


Bản sắc văn hoá và bản sắc văn hoá Việt Nam

45

13

TS. Nguyễn Văn Hiệu

14/9/2016

21/9/2016

28/9/2016

5/10/2016

12/10/2016

19/10/2016

26/10/2016

2/11/2016

9/11/2016

+NCS K10

Chiều 6-10

NĂM

Sáng 1-5


Lý luận văn hoá học

45

13

GS TSKH. Trần Ngọc Thêm

15/9/2016

22/9/2016

29/9/2016

6/10/2016

13/10/2016

20/10/2016

27/10/2016

3/11/2016

10/11/2016

+NCS K10

Chiều 6-10

SÁU

Sáng 1-5


Các lý thuyết văn hoá học

45

13

PGS.TS. Phan Thị Thu Hiền

16/9/2016

23/9/2016

30/9/2016

7/10/2016

14/10/2016

21/10/2016

28/10/2016

4/11/2016

11/11/2016

+NCS K10

Chiều

6-10

 

Địa văn hoá và các vùng văn hoá Việt Nam

 

45

13

TS. Đinh Thị Dung

16/9/2016

23/9/2016

30/9/2016

7/10/2016

14/10/2016

21/10/2016

+NCS K10          *+ Hai chuyên đề tự chọn sẽ xếp lịch sau khi HVCH nhập học

    


 

 


 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.