Thời khóa biểu Học kỳ 1 Năm học 2018-2019 (CHÍNH THỨC)

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TKB CHUYÊN NGÀNH HKI 2018-2019 Khoa Văn Hóa Học

 

Năm 2/K11 (2017)

 

Mã MH

Tên môn học

Lớp

Phòng

Thứ

Thời gian

Số tiết

Số tiết/buổi

Ngày
bắt đầu

Ngày
kết thúc

Cơ sở

GiẢNG VIÊN

 

VHH039

Văn hóa học đại cương

CS2

A1-13

HAI

12h45-16h20

6-9

45

20/08/2018

29/11/2018

TS. Nguyễn Thị. Phương Duyên

 

VHH005

Dẫn nhập văn hóa so sánh

CS2

A1-32

SÁU

7h00-11h25

1-5

30

31/08/2018

5/10/2018

ThS. Bạch Thị Thu Hiền

 

VHH016

Phương pháp nghiên cứu trong văn hóa học

CS2

A1-34

7h00-11h25

1-5

45

29/08/2018

24/10/2018

TS. Nguyễn Văn Hiệu

 

VHH09.1

Lịch sử văn hóa Việt Nam

CS2

A1-34

12h45-16h20

6-9

30

17/10/2018

5/12/2018

TS. Đinh Thị Dung

 

VHH065

Các vùng văn hóa Việt Nam

CS2

A1-34

12h45-16h20

6-9

30

22/08/2018

10/10/2018

TS. Lý Tùng Hiếu

 

VHH038

Văn hóa giao tiếp

CS2

A1-35

NĂM

7h00-11h25

1-5

30

18/10/2018

22/11/2018

TS. Lê Thị Ngọc Điệp

 

VHH047

Văn hóa Nam Bộ

CN2

A1-22

NĂM

7h00-11h25

1-5

30

30/08/2018

4/10/2018

TS. Nguyễn Thị Phương Duyên

 

DAI039

Văn hóa dân gian Việt Nam

CN2

A1-32

SÁU

7h00-11h25

1-5

30

19/10/2018

23/11/2018

TS. Trần Long

 

Năm 3 /K10 (2016)

 

Mã MH

Tên môn học

Lớp

Phòng

Thứ

Thời gian

Số tiết

Số tiết/buổi

Ngày
bắt đầu

Ngày
kết thúc

Cơ sở

GiẢNG VIÊN

 

VHH006.1

Địa văn hóa thế giới

CS3

A1-35

HAI

12h45-16h20

6-9

30

20/08/2018

8/10/2018

TS. Đinh Thị Dung

 

VHH072

Văn hóa nghệ thuật

CN3

A1-34

BA

12h45-16h20

6-9

30

16/10/2018

4/12/2018

ThS. Ngô Anh Đào

 

VHH017

Quan hệ văn hóa Đông-Tây trong lịch sử

CN3

A1-33

SÁU

12h45-16h20

6-9

30

19/10/2018

7/12/2018

TS. Nguyễn Thị Phương Duyên

 

VHH074

Văn hóa kiến trúc

CN3

B-15

SÁU

7h00-11h25

1-5

30

31/08/2018

5/10/2018

ThS. Trương T. Lam Hà

 

VHH079

Triết lý âm dương trong văn hóa nhận thức của người Á Đông

TC3

B-25

NĂM

7h00-11h25

1-5

30

18/10/2018

22/11/2018

TS. Trần Long

 

VHH076

Văn hóa Trường Sơn - Tây Nguyên

CN3

A1-35

7h00-11h25

1-5

30

29/08/2018

3/10/2018

TS. Lý Tùng Hiếu

 

VHH015.1

Phong tục và lễ hội

CN3

A1-35

7h00-11h25

1-5

30

17/10/2018

21/11/2018

ThS. Bạch Thị Thu Hiền

 

VHH038

Văn hóa giao tiếp

CS3

B-25

NĂM

7h00-11h25

1-5

30

30/08/2018

04/10/2018

TS. Lê Thị Ngọc Điệp

 

VHH018.1

Quản lý văn hóa

CN3

B-25

BA

7h00-11h25

1-5

30

28/8/2018

2/10/2018

TS. Huỳnh Quốc Thắng

 

Năm 4/ K9 (2015)

 

 

Mã MH

Tên môn học

Lớp

Phòng

Thứ

Thời gian

Số tiết

Số tiết/buổi

Ngày
bắt đầu

Ngày
kết thúc

Cơ sở

GIẢNG VIÊN

 

VHH035.1

Văn hóa Đông Bắc Á

CS4

A1-45

SÁU

12h45-16h20

6-9

30

24/08/2018

12/10/2018

TS.Trần Phú Huệ Quang

 

VHH074

Văn hóa kiến trúc

CN4

A1-44

NĂM

7h00-11h25

1-5

30

30/08/2018

4/10/2018

ThS. Trương Thị Lam Hà

 

VHH055.1

Văn hóa trang phục

CN4

A1-44

NĂM

7h00-11h25

1-5

30

18/10/2018

22/11/2018

ThS. Trương Thị Lam Hà

 

VHH061

Tiếp xúc và tiếp biến văn hóa

CS4

A1-45

SÁU

7h00-11h25

1-5

30

31/08/2018

5/10/2018

TS. Nguyễn Văn Hiệu

 

VHH017

Quan hệ văn hóa Đông-Tây trong lịch sử

CN4

B-34

12h45-16h20

6-9

30

17/10/2018

5/12/2018

TS. Nguyễn Thị Phương Duyên

 

VHH015.1

Phong tục và lễ hội

CN4

B-34

7h00-11h25

1-5

30

29/08/2018

3/10/2018

ThS. Bạch Thị Thu Hiền

 

VHH038

Văn hóa giao tiếp

CS4

C2-117h00-11h25

1-5

30

31/10/2018

05/12/2018

TS. Lê Thị Ngọc Điệp

 

BCH002

Cơ sở lý luận báo chí và truyền thông

TC4

A1-34

HAI

12h45-16h20

6-9

60

20/08/2018

26/11/2018

TS. Trương Văn Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS. Lê Thị Ngọc Điệp


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.