LỊCH BV LATS CẤP TRƯỜNG NCS. ĐỖ THỊ NGỌC UYỂN

LỊCH BV LATS CẤP TRƯỜNG NCS. ĐỖ THỊ NGỌC UYỂN

 

STT

Họ và tên NCS

Số, ngày QĐ công nhận NCS

Đề tài luận án

Ngành,
mã số

Cán bộ hướng dẫn

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Ghi chú

1

Đỗ Thị Ngọc Uyển

515/QĐ-XHNV-SĐH,ngày 23/07/2014

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, sinh thái với phát triển du lịch ở Hội An

Văn hóa học,
9229040

PGS.TS. Huỳnh Quốc Thắng

14g00, ngày 04/01/2021

Phòng D.201 Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, 10 – 12 
Đinh Tiên Hoàng, 
Quận 1, TP HCM

Cấp Trườ

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.