Thời khóa biểu Học phần 2 - Học kỳ 1 năm học 2019-2020 Khóa 2018 đợt 2 - K19B

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA: VĂN HOÁ HỌC

THỜI KHÓA BIỂU CAO HỌC

HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC: 2019 - 2020

NGÀNH: VĂN HOÁ HỌC KHÓA: 2018 ĐỢT: 2 HỌC PHẦN: 02

STT

Tên môn học

Khối
kiến thức

Số TC

SL
Học viên

Giảng viên
(Cơ quan công tác)

Thời gian
dạy

PHÒNG

Ghi chú

1

Quản lý văn hóa

Tự chọn

2

20

TS. Huỳnh Quốc Thắng

18/10/2019-08/12/2019

bù 13/12/2019

D.409

CHIỀU  THỨ 6

2

Văn hóa tôn giáo

Tự chọn

2

20

TS. Lê Thị Ngọc Điệp

 01/11/2019 

08/11/2019  

15/11/2019
Sáng thứ 6, 22/11/2019 , D609

BÙ chiều thứ 6 ngày 22/11/2019 D409

sáng thứ 4 04/12/2019 D.404

chiều thứ 4 ngày  04/12/2019 D.411

Bù sáng thứ 6 ngày 06/12/2019 D.609

và chiều

06/12/2019 D409


 

SÁNG THỨ 6

3

Tam giáo trong văn hóa Trung Hoa

Tự chọn

2

20

TS. Trần Phú Huệ Quang

06/9/2019-11/10/2019

bù sáng thứ 6, 18/10/2019

D401

CHIỀU THỨ 6

TỔNG SỐ TÍN CHỈ:

 

6

 

 

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.