Những Vấn Đề Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn - Chuyên Đề Văn Hóa Học (Tập 2)

  • Tiếp theo Những vấn đề Khoa học xã hội & Nhân văn: Chuyên đề Văn hóa học 1 ấn hành năm 2013; Khoa Văn hóa học, Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG TPHCM trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc Những vấn đề Khoa học xã hội & Nhân văn: Chuyên đề Văn hóa học II - Tuyển tập được chọn từ các bài đã đăng trên các tạp chí chuyên ngành và các kỷ yếu hội thảo khoa học trong những năm gần đây của giảng viên Khoa Văn hóa học, Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG TPHCM.

 

 

BAN BIÊN TẬP

Chịu trách nhiệm bản thảo:

PGS.TS. Võ Văn Sen

Biên tập:

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

TS. Nguyễn Văn Hiệu

ThS. Đặng Thị Kim Anh

CN. Đặng Thị Hạnh Vân

Những vấn đề Khoa học xã hội & Nhân văn: Chuyên đề Văn hóa học 2 tiếp tục đi sâu vào những vấn đề văn hóa học lý luận và văn hóa học ứng dụng nhằm góp phần làm rõ hơn tính chuyên ngành và tính liên ngành của văn hóa học. Đồng thời, tập sách cũng dành nhiều bài với số lượng trang thích đáng cho nghiên cứu, tiếp cận văn hóa Việt Nam từ nhiều góc độ, trên nhiều bình diện, góp phần cho thấy triển vọng của việc nghiên cứu văn hóa dân tộc trên quan điểm tiếp cận liên ngành văn hóa học.

 MỤC LỤC

Phần I: Văn hóa và văn hóa học

1. TRẦN NGỌC THÊM. Khái luận về văn hóa

2. EPSTEIN M. Văn hóa học: Culturology và Cultural Studies (Người dịch: Nguyễn Văn Hiệu)

3. TRẦN NGỌC THÊM. Nhận diện văn hoá và văn hoá học

4. CHÂU HỒNG VŨ, TRÌNH KHẢI HẠO, DƯ HOÀI NINH, HÙNG KIỆN HOA. Mấy vấn đề trong nghiên cứu văn hóa học (Người dịch: Nguyễn Ngọc Thơ)

5. EPSTEIN M. Văn hoá học và xuyên văn hoá (Người dịch: Nguyễn Văn Hiệu)

6. NGUYỄN NGỌC THƠ. Lý luận văn hóa học ở Trung Quốc

7. PHAN THU HIỀN. Văn hoá học nghệ thuật như một chuyên ngành của văn hoá học

8. NGUYỄN VĂN HIỆU. Mối quan hệ giữa nghiên cứu văn học và văn hoá học

9. ĐINH THỊ DUNG. Mối quan hệ giữa sử học và văn hóa học

10. TRẦN LONG. Văn hoá tộc người

 

Phần II: Biểu tượng và giá trị văn hóa

   11. NGUYỄN NGỌC THƠ. Về vấn đề nguyên mẫu của rồng Trung Hoa

12. NGUYỄN NGỌC THƠ. Rồng châu Mỹ (so sánh với rồng Trung Hoa)

13. TRẦN NGỌC THÊM, NGUYỄN NGỌC THƠ. Vấn đề nguồn gốc con rồng từ góc nhìn văn hoá

14. TRẦN NGỌC THÊM. Nước, văn hóa và hội nhập...

15. TRẦN PHÚ HUỆ QUANG. Hình tượng cây tre trong tâm thức hai dân tộc Việt – Hán

16. ĐỖ THU HÀ. Bước đầu tìm hiểu biểu tượng lửa trong văn hoá Ấn Độ

17. NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN. Hiện tượng nói dối từ góc nhìn văn hoá học

18. TRẦN DUY KHƯƠNG. Hiện tượng sử dụng ngôn từ tục dưới góc nhìn văn hoá học

 

Phần III: Những vấn đề văn hóa Nam Bộ và Việt Nam

   19. TRẦN NGỌC THÊM. Tính cách văn hóa Nam Bộ như một hệ thống

 20. HUỲNH QUỐC THẮNG. Khái quát bối cảnh lịch sử và đặc điểm tiến trình phát triển lễ hội dân gian của người Việt ở Nam Bộ

21. NGUYỄN VĂN HIỆU. Văn hóa đạo đức truyền thống (từ bối cảnh văn hóa Nam Bộ nửa sau thế kỉ XIX): Ý thức văn hoá trong dịch thuật văn chương ở Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1945

22. NGUYỄN KHẮC CẢNH. Chùa Khmer Nam Bộ  một công trình nghệ thuật kiến trúc độc đáo

23. TRẦN NGỌC KHÁNH. Đình thần Nam Bộ – một thiết chế văn hoá cổ truyền

24. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUYÊN. Cây cầu trong văn hóa Nam Bộ

25. BÙI NGỌC DIỆP. Cọp trong ký ức dân gian Nam Bộ

26. NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN. Văn hoá mắm trong ẩm thực Nam Bộ

27. LÝ TÙNG HIẾU. Hình thức tổ chức cộng đồng cơ sở của các dân tộc Mon-Khmer từ góc nhìn ngôn ngữ văn hóa học

28. TRẦN KIỀU LẠI THUỶ. Không gian trong nghệ thuật ca Huế

  29. NGUYỄN THỊ THÚY VY. Nhận thức về vai trò của văn hóa đối với quá trình phát triển đất nước của Đông Kinh Nghĩa Thục

30. TRẦN NGỌC THÊM. “Đề cương về văn hóa Việt Nam” nhìn từ khía cạnh văn hoá học và văn bản học

 

Phần IV: Những vấn đề văn hóa thế giới

   31. TRẦN PHÚ HUỆ QUANG. Tộc Hán hai miền Nam Bắc Trung Quốc

32. NGUYỄN NGỌC THƠ. Hình tượng hồ lô trong văn hóa Trung Hoa

33. ĐOÀN LƯU HÙNG MINH. Ý nghĩa đích thực của trà đạo trong văn hoá Nhật Bản

34. PHAN ANH TÚ. Truyền thuyết rắn Naga trong văn hóa Khmer

35. LÂM THỊ MỘNG HOÀ. Sân khấu truyền thống Đông Nam Á từ góc nhìn văn hoá

36. LÊ THỊ NGỌC ĐIỆP. Đời sống tôn giáo của cộng đồng Hồi giáo trong “Ngàn lẻ một đêm”

37. LÊ THỊ NGỌC ĐIỆP. Phụ nữ và tình dục trong “Ngàn lẻ một đêm”

   38. BÙI MỸ HẠNH. Điều kiện địa lý nước Nga và tư duy dân tộc Nga

 

Phần V: Những vấn đề giao lưu tiếp biến văn hóa

   39. PHAN THU HIỀN. Sức hấp dẫn nữ tính của Hàn lưu ở Đông Nam Á

40. NGUYỄN NGỌC THƠ. Tín ngưỡng thờ Mẫu vùng Lĩnh Nam Trung Hoa

41. NGUYỄN NGỌC THƠ. Từ lễ hội Longtong (Tam Nguyệt Tam) dân tộc Choang nhìn về Tết mồng ba tháng ba ở Việt Nam

42. NGUYỄN NGỌC THƠ. “Việt nhân ca” – bài ca người Việt cổ

43. ĐINH THỊ DUNG. Đặc điểm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc thời trung đại (nhìn từ quan hệ văn hóa - chính trị vùng)

44. ĐINH THỊ DUNG. Văn hóa ứng xử của Việt Nam qua quan hệ ngoại giao với Trung Quốc (cuối tk. XVIII đầu tk. XIX)

45. PHAN ANH TÚ. Về một số tượng thần Bà La Môn giáo trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - TP. Hồ Chí Minh

46. PHAN ANH TÚ - NGUYỄN HOÀNG MAI. Tìm hiểu hình tượng thần Civa trong nghệ thuật điêu khắc đá

47. PHAN THU HIỀN. Đôi nét bản sắc văn hóa Lào qua quá trình bản địa hóa sử thi “Ramayana” trong “Phra Lak Phra Lam”

48. PHAN THU HIỀN. Ảnh hưởng phương Tây trong văn hóa âm nhạc Ấn Độ

49. NGÔ ANH ĐÀO. Văn hoá âm nhạc Việt Nam trong quan hệ giao lưu tiếp biến với phương Tây nhìn từ nhạc khí

 

Phần VI: Những vấn đề văn hóa học ứng dụng

   50. SWEET W. Tương lai của truyền thống dân tộc

51. TRẦN NGỌC THÊM. Văn hóa và an ninh con người

52. NGÔ VĂN LỆ. Đa văn hoá – một tiến trình tất yếu của phát triển đô thị

53. LÊ THỊ TRÚC ANH. Một số vấn đề về văn minh đô thị ở Tp. HCM

   54. TRN NGC KHÁNH. Thất bại của chính sách và mô hình Nhà văn hóa tại Pháp

55. PHẠM THỊ THUÝ NGUYỆT. Tương phản và di chuyển văn hoá truyền thống vào đời sống Internet Việt Nam

56. LÊ THU HƯỜNG, LÊ DUY THỂ. Một số vấn đề về văn hoá của giới trẻ

57. TRỊNH THỊ HOÀ. Đôi điều suy nghĩ về Bảo tàng từ góc nhìn văn hóa

  58. TRẦN NGỌC THÊM. Xây dựng Buôn Ma Thuột như một mô hình phát triển bền vững ở địa bàn Tây Nguyên

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.