LỊCH THI HỌC PHẦN TIẾN SĨ NĂM HỌC 2016-2017

LỊCH THI HỌC PHẦN TIẾN SĨ NĂM HỌC 2016-2017

HỆ SAU ĐẠI HỌC – KHÓA 2016-2019 – BẬC NCS

Cơ sở: Đinh Tiên Hoàng, Quận 1

STT

THỨ

NGÀY THI

TIẾT / GIỜ THI

PHÒNG

MÔN THI

SỐ LƯỢNG NCS

CBCT

1

2

11/9/2017

08:00-16:30

Diễn đàn VHH

Phương pháp Dịch lý – Hệ thống – Loại hình trong nghiên cứu Văn hóa học

13

Đăng bài trực tiếp trên diễn đàn

2

3

05/10/2017

08:00-16:30

VPK

Văn hóa học – Những phương diện ứng dụng

13

Nộp quyển tiểu luận

3

5

5/10/2017

08:00-10:00

D403

Văn hóa đại chúng trong thời đại toàn cầu hóa

13

CBCT1: Nguyễn Trọng Hùng

CBCT2: Quách Thuyên Nhã Uyên

4

5

5/10/2017

14:00-16:00

D402

Nghiên cứu văn hóa Việt Nam từ góc nhìn xuyên văn hóa

13

CBCT1: Nguyễn Trọng Hùng

CBCT2: Quách Thuyên Nhã Uyên
 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.