Thời khoá biểu Học kỳ 2 Năm học 2020-2021 Khoá 2020 đợt 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KHOA: VĂN HOÁ HỌC

 

THỜI KHÓA BIỂU CAO HỌC

HỌC KỲ: 2NĂM HỌC:2020 - 2021

NGÀNH: VĂN HOÁ HỌC            KHÓA:2020         ĐỢT:2         HỌC PHẦN: 01

 

STT

Tên môn học

Khốikiến thức

Số TC

SL
Học viên

Giảng viên
(Cơ quan công tác)

Thời gian dạy

Ghi chú

 

 

1

Lý luận văn hoá học

Bắt buộc

3

8 HVCH + 9 NCS&DBTS

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

16/1/2021 -30/1/2021
(nghỉ tết)
27/2/2021-03/4/2021

SÁNG THỨ 7

B.110

 

2

Các lý thuyết văn hoá học

Bắt buộc

3

8 HVCH + 9 NCS&DBTS

GS.TS. Phan Thu Hiền

17/1/2021 -31/1/2021
(nghỉ tết)
07/3/2021-11/4/2021

SÁNG CHỦ NHẬT

K.117

 

3

Địa văn hoá và các vùng văn hoá Việt Nam

Bắt buộc

3

8 HVCH + 9 NCS&DBTS

TS. Đinh Thị Dung

19/1/2021 - 26/1/2021
(nghỉ tết)
23/2/2021-6/4/2021

TỐI THỨ 3

D.507


 

4

Bản sắc văn hoá và bản sắc văn hoá Việt Nam

Bắt buộc

3

8 HVCH + 9 NCS&DBTS

TS. Nguyễn Văn Hiệu

21/1/2021 - 28/1/2021
(nghỉ tết)
25/2/2021-8/4/2021

TỐI THỨ 5

D.507

 

TỔNG SỐ TÍN CHỈ:

12

 

 

 

 

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.