Lịch thi Học kỳ 2 năm học 2016-2017 (Học phần 2 Khoá 2016 đợt 2, Học phần 3 Khoá 2016 đợt 1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH & NV                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA VĂN HOÁ HỌC                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH THI HỌC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

HỆ SAU ĐẠI HỌC

HỌC PHẦN II, KHÓA 2016-2018 – ĐỢT 2 (K17B)

HỌC PHẦN III, KHÓA 2016-2018 – ĐỢT 1 (K17A)

 

Cơ sở: Đinh Tiên Hoàng, Quận 1

 

STT

THỨ

NGÀY THI

TIẾT / GIỜ THI

PHÒNG

MÔN THI

KHOÁ

SỐ LƯỢNG HV

CBCT

1

6

21/7/2017

08:00 – 16:00

A.204

Văn hóa nghệ thuật

K17B

13

Nộp tiểu luận

2

2

14/8/2017

08:00 – 16:00

A.204

Quan hệ văn hoá giữa cư dân Bách Việt và khu vực Đông Nam Á

K17A

13

Nộp tiểu luận 

3

4

23/08/2016

08:00-10:00

D.303 

Văn hoá đại chúng

K17B

13

 

4

5

24/08/2017

13:00-14:30

D.305

Văn hoá dân gian

K17B

13

 

5

5

24/08/2017

15:00 – 16:30

 D.305

Văn hoá biển Việt Nam

K17B

13

 

6

6

25/08/2017

13:00-15:00

D.303 

Văn hoá so sánh

K17B

13

 

7

2

28/8/2017

08:00 – 16:00

A.204

Văn hoá Ấn Độ

K17A

13

Nộp tiểu luận

8

4

30/8/2017

09:00 – 10:00

A.114

Phương pháp nghiên cứu văn hoá học

K17B

13

 

9

4

30/8/2017

08:00 – 16:00

A.204

Văn học văn hóa

K17A

13

Nộp tiểu luận

10

5

31/8/2017

08:00 – 16:00

A.204

Văn hóa tôn giáo

K17A

13

Nộp tiểu luận

          

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.