Lịch thi học phần tiến sĩ Khóa 2017-2020 (NCS K11)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH & NV                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA VĂN HOÁ HỌC                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

LỊCH THI HỌC PHẦN CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ

HỆ NGHIÊN CỨU SINH  KHÓA 2017-2020 – (K11), 

HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2018-2019

Cơ sở: Đinh Tiên Hoàng, Quận 1

 

STT

THỨ

NGÀY THI

TIẾT / GIỜ THI

PHÒNG

MÔN THI

SỐ LƯỢNG HV

GHI CHÚ

1

6

04/1/2018

08: 00-11:00

D.303

Văn hóa đại chúng trong thời đại toàn cầu hóa

18

 

        Tp. Hồ Chí Minh, 19  tháng 12  năm 2018

             DUYỆT                                                                                                            Người lập bảng

         Trưởng Khoa                                                                                                                   Giáo vụ cao học

 

 

   TS. Lê Thị Ngọc Điệp                                                                                                   Nguyễn Trọng Hùng

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.