Danh sách NCS bảo vệ chuyên đề tiến sĩ chuyên ngành Văn hoá học

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHXH & NHÂN VĂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o-------

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 9năm 2017

DANH SÁCH NCS BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ KHOA VĂN HÓA HỌC CHUYÊN NGÀNH VĂN HOÁ HỌC

Thời gian dự kiến chấm chuyên đề:     tại VPK Khoa VHH, P.A 204.

TT

TÊN NCS

TÊN CHUYÊN ĐỀ

NGÀY CHẤM

1

 

Nguyễn Văn Thoàn

(Khóa 2012 – 2015)

 

Chuyên đề 3:

Lễ hội Phật giáo của người Việt ở Lào

08:00, sáng thứ 4, ngày 04/10/2017

2

Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương

(Khóa 2015 – 2018)

 

Chuyên đề 1:

Văn hóa đọc: vấn đề lý luận và thực tiễn

09:30, sáng thứ 4, ngày 04/10/2017

3

Nguyễn Thị Thanh Mai

(Khóa 2012 – 2015)

 

Tiểu luận tổng quan: (bảo vệ lần 3)

Hoạt động an sinh xã hội của Phật tử Việt tại Đài Loan

 

09:30, sáng thứ 5, ngày 28/09/2017

4

Võ Nữ Hạnh Trang

(Khóa 2012 – 2015)

 

Chuyên đề 2:

Tìm hiểu văn hóa tâm linh qua địa danh ở Tây Nam Bộ

08:00, sáng thứ 5, ngày 28/09/2017


5

Tạ Đức Tú

(Khóa 2013– 2016)

 

Tiểu luận tổng quan:

Tình hình nghiên cứu phong tục, tín ngưỡng và việc nghiên cứu phong tục, tín ngưỡng qua tư liệu Hán Nôm

 

08:00, sáng thứ 4, ngày 27/9/2017

6

Nguyễn Hữu Lý

(Khóa 2014 – 2017)

 

Chuyên đề 2:

Di sản tín ngưỡng tôn giáo thời văn hóa Óc Eo ở Nam Bộ

09:30, sáng thứ 4, ngày 27/9/2017


7

Đinh Thiện Phương

(Khóa 2014 – 2017)

 

Tiểu luận tổng quan: (bv lần 2)

Tiểu luận tổng quan về tình hình nghiên cứu đề tài “Văn hóa Công giáo ở Sài Gòn TP.HCM (giai đoạn 1954 – nay)

09:30, sáng thứ 7, ngày 30/9/2017

8

Huỳnh Văn Sinh

(Khóa 2013 – 2016)

 

Chuyên đề 1:

Cơ sở lý luận và quan điểm tiếp cận đề tài “Đời sống văn hóa trong xây dựng nông thôn mới ở thành phố Hồ Chí Minh dưới góc nhìn chính sách văn hóa”

 

08:00, sáng thứ 7, ngày 30/9/2017

9

 

 

 

 

Đỗ Quốc Dũng

(Khóa 2016 – 2019)

 

Tiểu luận tổng quan: (bv lần 2)

Tổng quan về tình hình nghiên cứu vọng cổ nhịp 32 và đóng góp của nó trong văn hóa Nam Bộ

14:00, chiều thứ 5, ngày 28/09/2017

 

Chuyên đề 1: (bv lần 2)

Hệ thống cấu trúc và nội dung Vọng cổ nhịp 32 từ góc nhìn văn hóa học

 

10

Nguyễn Thị Thanh Huyền

(Khóa 2015 – 2018)

 

Chuyên đề 1:

Văn hóa giáo dục của trường quốc tế: vấn đề lý luận và thực tiễn

15:30, chiều thứ 5, ngày 28/09/2017

 

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.