Thời khoá biểu Học kỳ 2 Năm học 2020-2021 Khoá 2019 đợt 2 -Cần Thơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KHOA: VĂN HOÁ HỌC

THỜI KHÓA BIỂU CAO HỌC
HỌC KỲ: 1NĂM HỌC:2020 - 2021
NGÀNH:VĂN HOÁ HỌC            KHÓA:2019     ĐỢT:2 - CẦN THƠ              HỌC PHẦN: 03


STT

Tên môn học

Khốikiến thức

Số TC

SLHọc viên

Giảng viên
(Cơ quan công tác)

Thời gian dạy

Ghi chú1

Văn hóa giới

Tự chọn

2

12

TS. Lê Thị Ngọc Điệp

09-11/4/2021

6 buổi


2

Văn hóa Ấn Độ và ảnh hưởng
của nó

Tự chọn

2

12

GS.TS. Phan Thị Thu Hiền

26-28/2/2021

6 buổi


3

Toàn cầu hóa văn hóa

Tự chọn

2

12

TS. Nguyễn Văn Hiệu

05-7/3/2021

6 buổi


4

Văn hóa dân gian Việt Nam

Tự chọn

2

12

TS. Trần Long

19-21/3/2021

6 buổi


5

Văn hóa quản trị kinh doanh

Tự chọn

2

12

PGS.TS. Huỳnh Quốc Thắng

12-14/3/2021

6 buổi


6

Văn hóa tôn giáo

Tự chọn

2

12

TS. Lê Thị Ngọc Điệp

26-28/3/2021

6 buổi


7

Tam giáo trong văn hóa Trung Hoa

Tự chọn

2

12

TS. Trần Phú Huệ Quang

02-4/4/2021

6 buổi


TỔNG SỐ TÍN CHỈ:


14Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.