Thời khóa biểu Học phần 2- Học phần 3 Khóa 2017 đợt 1 K18A

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA: VĂN HOÁ HỌC

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU CAO HỌC

HỌC KỲ: 2 NĂM HỌC: 2017 - 2018

(Nghỉ TẾT từ 03/2/2018 đến 27/2/2018)

NGÀNH: VĂN HOÁ HỌC KHÓA: 2017 ĐỢT: 1 HỌC PHẦN: 02 + 03

STT

Tên môn học

Khối
kiến thức

Số TC

SL
Học viên

Giảng viên
(Cơ quan công tác)

Thời gian dạy

Ghi chú

PHÒNG

Buổi dạy

Ghi chú

1

Văn hoá đô thị

Tự chọn

2

10

TS. Trần Ngọc Khánh

10/01/2018  17/1/2018-

31/01/2018

28/2/2018-07/3/2018

"+1 NCS"

A.312

CHIỀU THỨ 4

HP2

2

Văn hoá so sánh

Bắt buộc

3

10

PGS.TS. Phan Thị Thu Hiền

02/1/2018, D.403
09/1/2018,
16/1/2018,
23/1/2018

+ 4 NCS

 

SÁNG THỨ 3

D.403

HP2

04/1/2018, A317
11/1/2018, D.304
18/1/2018, D.603
25/1/2018 D.603
01/2/2018 D.603

SÁNG THỨ 5

3

Phương pháp nghiên cứu văn hoá học

Bắt buộc

3

10

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

05/1/2018 -02/2/2018

19/1/2018 OFF

02/3/2018-23/3/2018

+4 NCS

D.404

SÁNG THỨ 6

HP2

4

Giao lưu tiếp biến văn hoá và sự biến đổi văn hoá tộc người ở Việt Nam

Tự chọn

2

13

TS. Lý Tùng Hiếu

05/1/2018 A.313
12/1/2018
19/1/2018
26/1/2018

bù ST4, 31/1/2018
02/2/2018
bù 02/3/2018 phòng A.307

 

A.313

CHIỀU THỨ 6

HP2

5

Văn hoá Đông Nam Á

Tự chọn

2

10

TS. Phan Anh Tú

14/3/2018
21/3/2018
28/3/2018
04/4/2018
11/4/2018
18/4/2018

 

A.312

CHIỀU THỨ 4

HP2

6

Toàn cầu hoá văn hoá

Tự chọn

2

10

TS. Nguyễn Văn Hiệu

30/3/2018
06/4/2018
13/4/2018

20/4/2018  nghỉ học
27/4/2018 ​ HV tham dự Hội thảo D202
4/5/2018

bù 11/5/2018 D.306

BÙ 22/8/2018 D305

+ 1 NCS

D.306

SÁNG THỨ 6

HP2

7

Văn hoá Nam Bộ

Tự chọn

2

13

TS. Lý Tùng Hiếu

07/3/2018
14/3/2018
21/3/2018
28/3/2018
04/4/2018
11/4/2018

 

Ạ204

SÁNG THỨ 4

HP3

8

Văn hoá dân gian Việt Nam

Tự chọn

2

10

TS. Trần Long

11/5/2018​ OFF
18/5/2018
25/5/2018

1/6/2018

8/6/2018

15/6/2018 ​ off

bù 22/6/2018 D.306

bù 29/6/2018 D.303

 

D.306

SÁNG THỨ 6

HP3

9

Văn hoá tôn giáo

Tự chọn

2

10

TS. Lê Thị Ngọc Điệp

20/4/2018 nghỉ học
27/4/2018 HV tham dự Hội thảo D202

Chiều T6, 11/5/2018

Chiều T6,18/5/2018
Chiều T6, 25/5/2018

Sáng T4, 23/5/2018 A307
Sáng T4, 30/5/2018 A307
Chiều T6, 1/6/2018 D302

 

D.302

CHIỀU THỨ 6

HP3

10

Văn hoá nghệ thuật

Tự chọn

2

10

TS. Mai Mỹ Duyên

02/5/2018 nghỉ học
09/5/2018
16/5/2018 nghỉ học

Bù sáng thứ 4,  06/6/2018 A.307

Bù sáng thứ 4,  13/6/2018 A.307
Bù sáng thứ 4,  20/6/2018 A.307

Bù chiều thứ 6-15/6/2018 D306

 

A.312

CHIỀU THỨ 4

HP3

05/5/2018 nghỉ học
12/5/2018
19/5/2018 nghỉ TSSDH

 

D.302

SÁNG THỨ 7

11

Truyền thông đại chúng và biến đổi văn hoá

Tự chọn

2

10

TS. Trương Văn Minh

23/5/2018
30/5/2018
06/6/2018
13/6/2018
20/6/2018
27/6/2018

 

A.312

CHIỀU THỨ 4

HP3

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.