Học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2017-2018

Theo công văn số 425/ĐHQG-CTSV ngày 20 tháng 3 năm 2018 về Chương trình xét cấp học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (HMWK) và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức (WUS) cho sinh viên Việt Nam năm học 2017-2018. Thông tin học bổng cụ thể như sau:


1. Số lượng:
 02 suất


2. Giá trị học bổng: 216 Euro/suất.


3. Điều kiện dự tuyển:
- Là sinh viên đang theo học hệ chính quy tập trung của trường.
- Kết quả học tập học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 đạt từ 7,5 trở lên;
- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn, con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc các trường hợp khó khăn khác;
- Có tham gia các hoạt động xã hội (tiêu chí ưu tiên) như: hiến máu nhân đạo, các chương trình tình nguyện hoặc các hình thức khác.
- Sinh viên chưa nhận học bổng tài trợ của tổ chức, cá nhân nào khác trong năm học 2017 – 2018.


4. Hồ sơ dự tuyển: Xem Hướng dẫn làm hồ sơ cấp học bổng tại đây.

- Tải mẫu chứng nhận kết quả học tập tại đây.

- Tải mẫu Thông tin cá nhân xin học bổng tại đây.


Phòng Công tác sinh viên đề nghị mỗi Khoa/Bộ Môn xét chọn 01 sinh viên theo đúng tiêu chuẩn của chương trình học bổng trên, gửi danh sách đề cử và hồ sơ học bổng của sinh viên về Phòng Công tác sinh viên trước 16h00 ngày 24 tháng 3 năm 2018.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.