Lịch thi học phần 1 - Năm học 2017-2018 Khóa 2017 đợt 2 - K18B TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH & NV                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA VĂN HOÁ HỌC                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH THI HỌC PHẦN I NĂM HỌC 2017-2018

HỆ SAU ĐẠI HỌC – KHÓA 2017-2019 – ĐỢT 2 (K18B)

Cơ sở: Đinh Tiên Hoàng, Quận 1

 

STT

THỨ

NGÀY THI

TIẾT / GIỜ THI

PHÒNG

MÔN THI

SỐ LƯỢNG HV

CBCT

1

5

17/5/2018

13:00-15:00

 D.401

Bản sắc văn hóa và bản sắc văn hóa Việt Nam

05

GT1: Nguyễn Trọng Hùng

GT2: Nguyễn Thị Kim Liên

(Tiểu luận Giữa kỳ: Lớp trưởng tập hợp file thuyết trình gửi email + quyển nộp Giáo vụ Cao học

2

5

24/05/2018

13:00-15:00

 D.401

Các lý thuyết văn hóa học

05

GT1: Nguyễn Trọng Hùng

GT2: Nguyễn Thị Kim Liên

(Tiểu luận Giữa kỳ: Lớp trưởng tập hợp file thuyết trình gửi email + quyển nộp Giáo vụ Cao học

3

6

25/5/2018

08:00-16:00

A.204

Địa văn hóa và các vùng văn hóa Việt Nam

05

NỘP TIỂU LUẬN Cuối kỳ + TLGK

(Lớp trưởng tập hợp file gửi email + quyển nộp trực tiếp Giáo vụ Cao học

4

2

28/5/2018

13:00-15:00

D.401
 

Lý luận văn hóa học

(VẤN ĐÁP)

05

GT1: GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

GT2: TS. Trần Phú Huệ Quang

(Tiểu luận Giữa kỳ: Lớp trưởng tập hợp file thuyết trình gửi email + quyển nộp Giáo vụ Cao học

5

4

6/6/2018

08:00-16:00

A.204

Văn hoá Đông Nam Á

05

NỘP TIỂU LUẬN Cuối kỳ + TLGK

(Lớp trưởng tập hợp file gửi email + quyển nộp trực tiếp Giáo vụ Cao học

6

6

13/6/2018

08:00-16:00

A.204

Văn hóa dân gian Việt Nam

05

NỘP TIỂU LUẬN Cuối kỳ + TLGK

(Lớp trưởng tập hợp file gửi email + quyển nộp trực tiếp Giáo vụ Cao học

          

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.