LỊCH THI CHÍNH THỨC HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2017-2018 (cập nhật 4-1-2018)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KH0A HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN

KHOA VĂN HÓA HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------oOo-------

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ 1 DỰ KIẾN HỆ CỬ NHÂN CHÍNH QUY

NĂM HỌC 2017 – 2018

CƠ SỞ ĐINH TIÊN HOÀNG

STT

THỨ

NGÀY THI

GIỜ THI

PHÒNG

SỐ SV

MÔN THI

LỚP

CÁN BỘ COI THI

 • 1

4

22/11/2017

08:00-11:30

D.407

37

Nghiệp vụ dẫn chương trình

TC4

GT1: Nguyễn Minh Hoàng

GT2: Nguyễn Thảo Chi

 • 2

2

08/1/2018

13:00-14:00

A305

65

Văn hoá Đông Bắc Á

CN4

GT1:

GT2:

 

 • 3

2

08/1/2018

14:30-15:30

A305

54

Lịch sử văn hoá Việt Nam

CS2

GT1:

GT2:

 • 4

3

09/1/2018

08:00-09:00

A305

64

Văn hoá Ki Tô giáo

TC3

GT1:

GT2:

 • 5

3

09/1/2018

15:00-16:00

A305

51

Văn hoá Chăm-Pa

CN3

GT1:

GT2:

 • 6

4

10/1/2018

09:00-10:00

A309

59

Triết lý âm dương trong văn hoá nhận thức truyền thống Á Đông

TC4

GT1:

GT2:

 • 7

5

11/1/2018

08:00-09:00

A312

82

Địa văn hoá thế giới

CS2

GT1:

GT2:

GT3:

GT4:

A317

 • 8

5

11/1/2018

15:30-16:30

D.401

73

Các vùng văn hoá Việt Nam

CS2

GT1:

GT2:

GT3: 

GT4:

D406

 

 • 9

7

13/1/2018

08:00-09:30

A315

74

Văn hoá kinh doanh

CS3

GT1:

GT2:

GT3:

GT4:

A317

 • 10

7

13/1/2018

10:00-:11:30

A315

73

Phương pháp nghiên cứu khoa học

CS3

GT1:

GT2:

GT3:

GT4:

A317

 • 11

7

13/1/2018

13:00-14:00

D303

69

Văn hoá Đông Nam Á

(thi trắc nghiệm)

CS3

GT1:

GT2:

GT3:

GT4:

D407

 • 12

7

13/1/2018

14:30-16:00

D407

44

Tiếp xúc tiếp biến văn hoá

CS4

GT1:

GT2:

 • 13

2

15/1/2018

08:00-09:30

D405

54

Cơ sở lý luận báo chí & truyền thông

TC4

GT1:

GT2: 

 • 14

2

15/1/2018

10:00-11:00

D405

69

Văn hoá đại chúng

CS3

GT1:

GT2: 

 • 15

5

18/1/2018

13:00-14:30

D601

82

Tiếng anh chuyên ngành 2 (thi trắc nghiệm)

TC4

GT1:

GT2:

GT3:

GT4:

D602

 • 16

5

18/1/2018

14:45-16:00

D601

87

Văn hoá Nam Bộ

CN3

GT1:

GT2:

GT3:

GT4:

D602

 

 

Ghi chú:

* Thời gian CBCT có mặt tại phòng thi để làm nhiệm vụ trước 15 phút so với thời gian trong lịch thi để làm công tác chuẩn bị (đánh số chỗ ngồi cho thí sinh, phát giấy nháp và giấy thi, kiểm tra tính hợp lệ của thí sinh…).

* Thời gian sinh viên chính thức bắt đầu giờ làm bài là thời gian trong lịch thi. SV đi trễ sau 15 phút  kể từ khi bắt đầu làm bài thi sẽ không được dự thi.

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KH0A HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN

KHOA VĂN HÓA HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------oOo-------

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ 1  HỆ CỬ NHÂN CHÍNH QUY

NĂM HỌC 2017 – 2018

CÁC MÔN NỘP TIỂU LUẬN

STT

THỨ

NGÀY NỘP

GIỜ NỘP

PHÒNG

SỐ SV

MÔN HỌC

GHI CHÚ

1

 4

20/12/2017

08:00 – 16:00

A.204

67

Văn hoá nghệ thuật

R

2

4

03/1/2018

08:00 – 16:00

A.204

55

Dẫn nhập văn hoá so sánh

TL

3

3

16/1/2018

08:00 – 16:00

A.204

73

Văn hoá ẩm thực

TL NHÓM + thuyết trình

4

3

16/1/2018

08:00 – 16:00

A.204

57

Văn hoá Việt Nam qua văn học

TL

5

5

18/1/2018

08:00 – 16:00

A.204

56

Nghiệp vụ thư ký văn phòng

TL

6

6

19/1/2018

08:00 – 16:00

A.204

64

Tổ chức sự kiện

GALA Nhà hàng Rạch Giá

7 6  26/1/2018  08:00 – 16:00
 A.204
   Báo cáo thực tập TN  

Lưu ý: Sinh viên nộp bài thi ký tên vào danh sách dự thi.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.