Thời khóa biểu chính thức Học kỳ 2 - năm học 2016-2017: Năm 2 (điều chỉnh 10/2/2017)

Năm 2
 

 Ma MH

Tên môn học

Lớp

Phòng

Thứ

Thời gian

Số tiết/buổi

Số tiết

Ngày
bắt đầu

Ngày
kết thúc

Nơi dạy

GV giảng dạy

VHH029

Văn hóa Âu Mỹ

TC2 NT-DL

A1-34

HAI

12h45-16h20

6_9

30

13/2/2017

03/4/2017

TS. Phan Anh Tú

VHH013

Nghiệp vụ truyền thông

TC2 QLVH-TT

C1-03

BA

7h00-11h25

1_5

30

14/2/2017

21/3/2017

ThS. Cù T. Thanh Huyền

VHH051.1

Văn hóa Phật giáo

TC2 NT-DL

C1-02

BA

7h00-11h25

1_5

30

18/4/2017

23/5/2017

PGS.TS. Nguyễn Công Lý

VHH028

Văn hóa Ấn Độ

CS2

B-28

BA

12h45-16h20

6_9

30

14/2/2017

04/4/2017

TS. Phan Anh Tú

VHH023.1

Các hình thái Tín ngưỡng và tôn giáo ở VN

CN2

A317

7h00-11h25

1_5

30

15/2/2017

22/3/2017

ĐTH

TS. Nguyễn Khắc Cảnh

BCH055.1

Công chúng truyền thông

TC2 QLVH-TT

A1-33

12h45-16h20

6_9

30

12/4/2017

24/5/2017

TS. Trương Văn Minh

VHH056

Văn hóa Trung Hoa

CS2

A1-32

 

12h45-16h20

6_9

30

15/2/2017

05/4/2016

TS. Trần Phú Huệ Quang

BCH050

Kỹ thuật ghi hình và dựng hình

TC2

D406

SÁU

7h00-11h25

1_5

45

17/2/2017

17/3/2017

ĐTH

ĐD. Đặng Quốc Việt

BCH050

Kỹ thuật ghi hình và dựng hình

TC2

A.315

 

SÁU

12h45-17h05

6_10

45

17/2/2017

10/3/2017

ĐTH

ĐD. Đặng Quốc Việt

VHH021

Tiếng Anh chuyên ngành VHH 1

CS2

A.312

 

SÁU

7h00-11h25

1_5

30

07/4/2017

12/5/2017

ĐTH

ThS. Nguyễn T.Thu Thủy

VHH034

Văn hóa đô thị

CS2

C1-02

SÁU

12h45-16h20

6_9

30

14/4/2017

19/5/2017

TS. Trần Ngọc Khánh

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.