THÔNG BÁO Về việc tiếp tục lùi thời gian nhập học cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO
Về việc tiếp tục lùi thời gian nhập học cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Đại học Quốc gia, Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn quyết định như sau:

- Kéo dài thời gian tạm nghỉ học cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh Trường đến hết ngày 08/3/2020.

- Tiếp tục triển khai công tác phòng ngừa dịch bệnh theo kế hoạch.

- Tăng cường thông tin, truyền thông đến cán bộ viên chức và người học về công tác phòng dịch cũng như những thông tin cập nhật liên quan đến chương trình đào tạo.

- Riêng đối với sinh viên người nước ngoài sẽ được thông báo trước 2 tuần sau khi có lịch đi học lại chính thức. Các giảng viên, sinh viên người nước ngoài mới đến/ trở về Việt Nam, cần phải kê khai dịch tễ theo mẫu. Những người đến từ vùng dịch sẽ phải cách ly theo quy định y tế.

- Bộ phận Y tế Trường chủ động có hướng xử lý kịp thời khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm.

- Nhà trường khuyến khích các thầy/cô giảng dạy bằng phương pháp online. Các thầy/cô có nhu cầu được hướng dẫn sử dụng phương pháp này có thể liên hệ Tổ Công nghệ thông tin và Dữ liệu của Nhà trường.

- Các công việc hành chính và những việc ngoài công tác giảng dạy vẫn diễn ra bình thường.

Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc và thông báo đến học viên, sinh viên được biết.

Trân trọng!

Nguồn: https://www.facebook.com/ussh.vnuhcm/?__tn__=kCH-R&eid=ARAJ984Td9Ptlj4_lLeCkPOniz763LnsPGVdFr2_LEdH-2c26qghLHTmJKy-ag7wmN11QNEx1SHhT4L5&hc_ref=ARSELiLV0hbQ4U8RXskyM8y-gafWuyaD08NVjYuUgfkMOpyAy_81sQ_bhE2sgWPh3ks&fref=nf&__xts__[0]=68.ARC7A9JnBzxOguPdYdBsEj73vF9OLAg8dBuh9VrmSjaT21b7_yExTpZ8Na8q5qbkhFZrqh9uGIvV8QaiF03pvKC6BANvGc9YEHGemTEKvkSGLK3zy9BC1dh1Dev-8GLaPxPm4Om4upvJp9t4ab5PNQvHovMEmy_ycyDZVXGROFLQnG0pdmtEUoKB_o5we5KI2Bqu-csni5obREe50pOZnUC55olWS69E0FQpvlSQavJGHtGFrJQM3af829wizea6jGK4EvtrX669lcfJsfJlDU3qtdr7JfxE8uBzpUAoV-oe_tJvC5s8sFSqWA-G0lCOWHT2RXtxNu9G-bPhP8k53QSFfKI

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.