Thời khóa biểu Học kỳ 1 Năm học 2018-2019 (bổ sung các chuyên đề tự chọn)

THỜI KHÓA BIỂU CAO HỌC

HỌC KỲ: 1 NĂM HỌC: 2018 - 2019

NGÀNH: VĂN HOÁ HỌC KHÓA: 2018 ĐỢT: 1 HỌC PHẦN: 01

STT

Tên môn học

Khối
kiến thức

Số TC

SL
Học viên

Giảng viên
(Cơ quan công tác)

Thời gian dạy

Ghi chú

PHÒNG

1

Bản sắc văn hoá và bản sắc văn hoá Việt Nam

Bắt buộc

3

15

TS. Nguyễn Văn Hiệu

19/9/2018-14/11/2018

Bù sáng thứ 4, 5/12/2018- D603

CHIỀU THỨ 4

D602

2

Lý luận văn hoá học

Bắt buộc

3

15

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

27/9/2018- 22/11/18

SÁNG THỨ 5

D602

3

Các lý thuyết văn hoá học

Bắt buộc

3

15

GS.TS. Phan Thị Thu Hiền

12/10/2018-9/11/2018
23/11/2018-14/12/2018

bù 21/12/2018 

D.302

bù 28/12/2018

D.302

Bù 04/1/2019 P.D302

SÁNG THỨ 6

D305

4

Địa văn hoá và các vùng văn hoá Việt Nam

Bắt buộc

3

15

TS. Đinh Thị Dung

21/9/2018-16/11/2018

CHIỀU THỨ 6

D601

5

Văn hóa dân gian Việt Nam

Tự chọn

2

15

TS. Trần Long

28/11/2018
-2/1/2019

CHIỀU THỨ 4

D.302

6

Văn hóa học Đông Nam Á

Tự chọn

2

15

TS. Phan Anh Tú

06/12/2018- 10/01/2018

Bù chiều thứ 5, 17/1/2019 phòng D.303

Bù sáng thứ 5, 24/1/2019

phòng D.303

SÁNG THỨ 5

D.305

7

Văn hóa Nam Bộ

Tự chọn

2

15

TS. Lý Tùng Hiếu

23/11/2018-28/12/2018

CHIỀU THỨ 6

D.601

TỔNG SỐ TÍN CHỈ:

 

18

 

 

 

 

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.