Thời khóa biểu Học phần 3 - Khóa 2019 đợt 1 - K20a

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KHOA: VĂN HOÁ HỌC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU CAO HỌC

 

 

 

HỌC KỲ: 1     NĂM HỌC:  2020 - 2021

 

 

 

NGÀNH:   VĂN HOÁ HỌC.        KHÓA: 2019.        ĐỢT:1.         HỌC PHẦN:  03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Tên môn học

Khốikiến thức

Số TC

SLHọc viên

Giảng viên
(Cơ quan công tác)

Thời gian dạy

Ghi chú

 

 

1

Văn hóa và văn học

Tự chọn

2

14

TS. Nguyễn Văn Hiệu

15/9/2020-30/9/2020 học D509

----20/10/2020

TỐI THỨ 3

 

2

Quản lý văn hóa

Tự chọn

2

14

PGS.TS. Huỳnh Quốc Thắng

27/10/2020-01/12/2020

TỐI THỨ 3

 

3

Nền tảng triết học của phong thủy Đông Á

Tự chọn

2

14

TS. Trần Long

từ 17/9/2020- đến 08/10/2020 học D.509

-22/10/2020

TỐI THỨ 5

 

4

Tam giáo trong văn hóa Trung Hoa

Tự chọn

2

14

TS. Trần Phú Huệ Quang

29/10/2020-03/12/2020

TỐI THỨ 5

 

5

Văn hóa tôn giáo

Tự chọn

2

14

TS. Lê Thị Ngọc Điệp

19/9/2020-

từ 09/10/2020-

23/10/2020 học tối thứ 6, P.D509

16/10/2020 off

SÁNG THỨ 7

D.301

 

6

Văn hóa giới

Tự chọn

2

14

TS. Lê Thị Ngọc Điệp

16/9/2020- 

07/10/2020-

14/10/2020​ off

18/11/2020

TỐI THỨ 4

D509

 

TỔNG SỐ TÍN CHỈ:

 

12

 

 

 

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.