Thời khóa biểu Học phần 1 Khóa 2016 đợt 2

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

KHOA VĂN HOÁ HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 12 năm 2015

 

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC PHẦN 1– KHÓA 2016-2018 – đợt 2 (K17B)

CƠ SỞ: ĐINH TIÊN HOÀNG - HỆ CAO HỌC

Sáng (5 tiết) từ 8: 00, Chiều (5 tiết) từ 13h: 30

(Áp dụng cho cả phương thức I và Phương thức II)

 THỨ

TIẾT

NGÀY BẮT ĐẦU

– NGÀY KẾT THÚC

PHÒNG

MÔN HỌC

SỐ TIẾT

Số lượng HV

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

Chiều

6-10

 Chiều

6-10

04/1/2017

11/1/2017

Nghỉ tết

8/2/2017

15/2/2017

22/2/2017

1/3/2017

7/3/2017

15/3/2017

21/3/2017

D307

Bản sắc văn hoá và bản sắc văn hoá Việt Nam

45

13

TS. Nguyễn Văn Hiệu


NĂM

Sáng

1-5

5/1/2017

12/1/2017

Nghỉ tết

9/2/2017

16/2/2017

23/2/2017

2/3/2017

8/3/2017

16/3/2017 OFF

22/3/2017

BÙ 30/3/2017

P. D.303

13/4/2017 P.A204 VPK

D403

Lý luận văn hoá học

45

13

GS TSKH. Trần Ngọc Thêm


SÁU

Sáng

1-5

6/1/2017

13/1/2017

Nghỉ tết

10/2/2017

17/2/2017

24/2/2017

3/3/2017

9/3/2017

17/3/2017

24/3/2017

D401

Các lý thuyết văn hoá học

45

13

PGS.TS. Phan Thị Thu Hiền


Chiều

6-10

6/1/2017

13/1/2017

Nghỉ tết

10/2/2017

17/2/2017

24/2/2017

3/3/2017

D401

Địa văn hoá và các vùng văn hoá Việt Nam

30

13

TS. Đinh Thị Dung


Chiều

6-10

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Hai môn tự chọn sẽ xếp lịch sau khi  HVCH đăng ký tín chỉ tự chọn       

           Duyệt                                                                                                                                               Người lập

     Trưởng Khoa                                                                                                                                    Giáo vụ cao học           

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.