Danh sách NCS bảo vệ chuyên đề tiến sĩ đợt 1 - 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHXH & NHÂN VĂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o-------

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2018

 

 

DANH SÁCH NCS BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ

KHOA VĂN HÓA HỌC

CHUYÊN NGÀNH: VĂN HOÁ HỌC

 

Thời gian dự kiến chấm chuyên đề:  tại VPK Khoa VHH, P.A 204.

TT

TÊN NCS

TÊN CHUYÊN ĐỀ

Thời gian bảo vệ


1

Vũ Thu Hiền

(Khóa 2015 – 2018)

 

Chuyên đề 1: (bv lần 2)

Văn hóa ẩm thực của người Chăm Islam ở An Giang trong phát triển du lịch

 

 

 

 

 

 

8g00 sáng thứ Tư, 18/4/2018

2

 

Huỳnh Văn Sinh

(Khóa 2013 – 2016)

 

Chuyên đề 2:

Những biến đổi của đời sống văn hóa trong xây dựng nông thôn mới ở thành phố Hồ Chí Minh.


3

Nguyễn Thị Thúy Vy

(Khóa 2015– 2018)

 

Tiểu luận tổng quan:

Sự biến động giá trị văn hóa ở đô thị Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX (trường hợp Hà Nội)

4

Đỗ Quốc Dũng

(Khóa 2016 – 2019)

NHD: Tào Văn Ân, Trần Long

Chuyên đề 3: (bv lần 2)

Vọng cổ 32 nhịp trong một số sinh hoạt văn hóa Nam Bộ

 

 

 

 

 

13g30 chiều thứ Tư, 18/4/2018

5

Nguyễn Thị Hải Lê

(Khóa 2013 – 2016)

 

Chuyên đề 3:

Tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội biển của người Việt vùng Nam Trung Bộ

6

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Huyền

(Khóa 2015 – 2018)

 

Tiểu luận tổng quan:

Tổng quan tình hình nghiên cứu và những vấn đề có liên quan luận án “Văn hóa giáo dục của trường phổ thông quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

8g00 sáng thứ Bảy, 28/4/2018

Chuyên đề 2:

Văn hóa giáo dục của trường quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh trong quan hệ tôn ti

7

Lê Thị Sinh Hiền

(Khóa 2015 – 2018)

 

Tiểu luận tổng quan: Đề tài luận án “Giao lưu văn hóa Ân Độ - Hy Lạp thời cổ đại”

 

 

 

 

 

 

13g30 chiều thứ Năm, 26/4/2018

8

Nguyễn Trung Hiếu

(Khóa 2016 – 2019)

 

Tiểu luận tổng quan:

Tình hình nghiên cứu về các tôn giáo nội sinh vùng Tây Nam Bộ và những vấn đề nghiên cứu liên quan đến đạo Bửu Sơn Kỳ Hương

9

Mai Trọng An Vinh

(Khóa 2016 – 2019)

 

Tiểu luận tổng quan:

Tình hình nghiên cứu Nghi lễ gia đình của người Êđê hiện nay ở Buôn Ma Thuột

 


 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.