Lich học chính thức Học kỳ 1 Năm học 2017-2018 (cập nhật 6/9/2017)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2

Mã MH

Tên môn học

Lớp

Phòng

Thứ

Số tiết

Số tiết/buổi

Ngày
bắt đầu

Ngày
kết thúc

Cơ sở

GiẢNG VIÊN

BCH002

Cơ sở lý luận báo chí & truyền thông

TC4

 

HAI

60

6-9

11/09/2017

23/10/2017

TS. Trương Văn Minh

 

VHH058

Văn hoá Việt Nam qua văn học

TC3 NT-DL

A1-14

HAI

30

6-9

06/11/2017

25/12/2017

ThS. Nguyễn Thị Phương Duyên

 

VHH009

Lịch sử văn hóa Việt Nam

CS2

C1-35

30

1-5

06/09/2017

11/10/2017

TS.Đinh Thị Dung

VHH065

Các vùng Văn hoá VN

CS2

C1-35

30

1-5

01/11/2017

06/12/2017

TS. Lý Tùng Hiếu

VHH016

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong Văn hoá học

CS2

C1-22

NĂM

45

1-5

07/09/2017

02/11/2017

TS. Nguyễn Văn Hiệu

BCH002

Cơ sở lý luận báo chí & truyền thông

TC4

C1-03

SÁU

60

1-5

08/09/2017

13/10/2017

TS. Trương Văn Minh

VHH005

Dẫn nhập văn hoá so sánh

CS2

C1-03

SÁU

30

1-5

20/10/2017

24/11/2017

ThS. Bạch Thị Thu Hiền

Năm 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã MH

Tên môn học

Lớp

Phòng

Thứ

Số tiết

Số tiết/buổi

Ngày
bắt đầu

Ngày
kết thúc

Cơ sở

GiẢNG VIÊN

VHH033

Văn hoá đại chúng

CS3

A1-14

HAI

30

6-9

11/09/2017

23/10/2017

ThS. Ngô Anh Đào

VHH036.1

Văn hóa Đông Nam Á

CS3

B-38

BA

30

1-5

05/09/2017

10/10/2017

TS. Phan Anh Tú

VHH043.1

Văn hóa kinh doanh

CS3

B-38

BA

30

1-5

31/10/2017

05/12/2017

TS. Huỳnh Quốc Thắng

VHH072

Văn hóa Nghệ thuật

CN3

C1-02

BA

30

6-9

05/09/2017

24/10/2017

ThS. Ngô Anh Đào

VHH006.1

Địa văn hóa Thế giới

CS3

C1-24

30

6-9

06/09/2017

25/10/2017

TS. Đinh Thị Dung

VHH022

Tiếng Anh chuyên ngành 2

TC4 NT-DL

C1-25

NĂM

30

1-5

07/09/2017

12/10/2017

ThS. Trần Thị Ngọc Mai

VHH044

Văn hóa Ki Tô giáo

TC3 NT-DL

C1-25

SÁU

30

1-5

03/11/2017

08/12/2017

TS. Trần Ngọc Khánh

VHH030

Văn hóa Chăm-Pa

CS3

 

SÁU

30

6-10

15/09/2017

20/10/2017

ĐTH

TS. Phú Văn Hẳn

VHH047

Văn hóa Nam Bộ

CN3

C1-24

SÁU

30

6-9

03/11/2017

22/12/2017

ThS. Nguyễn Thị Phương Duyên

Năm 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã MH

Tên môn học

Lớp

Phòng

Thứ

Số tiết

Số tiết/buổi

Ngày
bắt đầu

Ngày
kết thúc

Cơ sở

GiẢNG VIÊN

VHH035.1

Văn hóa Đông Bắc Á

CN4

 

HAI

30

6-9

11/09/2017

23/10/2017

TS.Trần Phú Huệ Quang

VHH075

Văn hóa ẩm thực

CN4

 

BA

30

1-5

31/10/2017

05/12/2017

TS. Lê Thị Ngọc Điệp

VHH059

Nghiệp vụ dẫn chương trình

TC4 KT-KN

D403

BA

30

6-10

05/09/2017

10/10/2017

ĐTH

CN. Nguyễn Minh Hoàng

D402 (19/9-)

DAI042

Tổ chức sự kiện

TC4 QLVHTT

B-37

BA

30

1-5

31/10/2017

05/12/2017

ThS. Hoàng Xuân Phương

VHH079

Triết lý âm dương trong VH nhận thức của người Á Đông

TC4 NT-DL

C1-24

NĂM

30

1-5

07/09/2017

12/10/2017

TS. Trần Long

VHH061

Tiếp xúc và tiếp biến VH

CS4

C1-24

NĂM

30

1-5

09/11/2017

14/12/2017

TS. Nguyễn Văn Hiệu

DAI044

Nghiệp vụ thư ký văn phòng

TC4 KT-KN

 

SÁU

30

6-9

03/11/2017

22/12/2017

ThS. Phạm Ng. Phương Quỳnh

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.