Lịch NCS bảo vệ chuyên đề tiến sĩ đợt 2 -2019 bổ sung lần 4

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHXH & NHÂN VĂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o-------

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng năm 2019

DANH SÁCH TIỂU BAN CHẤM CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ

KHOA VĂN HÓA HỌC

CHUYÊN NGÀNH: VĂN HOÁ HỌC

Thời gian dự kiến chấm chuyên đề: 31/7/2019 tại Phòng A.204 – VPK VHH

TT

TÊN NCS

TÊN CHUYÊN ĐỀ

THÀNH PHẦN TIỂU BAN

TRÁCH NHIỆM

1

 

Văn Thị Nhã Trúc

(Khóa 2016)

CBHD:

  1. 1.TS. Nguyễn Văn Hiệu
  2. 2.TS. Lê Hoàng Dũng

Tiểu luận tổng quan:

Nâng cao năng lực giao tiếp liên văn hóa của sinh viên ngành ngôn ngữ Anh ở đại học Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa: Trường hợp khoa Ngữ văn Anh, trường ĐH KHXH&NV, Tp. Hồ Chí Minh

GS.TS. Phan Thị Thu Hiền

TS. Nguyễn Duy Mộng Hà

TS. Trần Thủy Vịnh

Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Trưởng TB

 

Uỷ viên– Thư ký

 

Uỷ viên

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.