Lịch thi học phần 1 - hệ cao học chuyên ngành Văn hóa học Khóa 2017-đợt 2 Cần Thơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH & NVCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA VĂN HOÁ HỌCĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC PHẦN I NĂM HỌC 2017-2018

HỆ SAU ĐẠI HỌC – KHÓA 2017-2019 – ĐỢT 2 (K18B)

Cơ sở: Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

STT

THỨ

NGÀY THI

TIẾT / GIỜ THI

PHÒNG

MÔN THI

SỐ LƯỢNG HV

CBCT

1

7

14/04/2018

08:00-10:00

 

Các lý thuyết văn hóa học

21

GT1: Nguyễn Trọng Hùng

GT2: Thầy Khoa - ĐHKTCNCT

(Tiểu luận Giữa kỳ: nộp trực tiếp GV)

2

7

14/04/2018

13:00-15:00

 

Bản sắc văn hóa và bản sắc văn hóa Việt Nam

21

GT1: Nguyễn Trọng Hùng

GT2: Thầy Khoa - ĐHKTCNCT

(Tiểu luận Giữa kỳ: BCS tập hợp file thuyết trình gửi email + quyển nộp Giáo vụ Cao học

3

CN

15/04/2018

08:00-10:00

 

Lý luận văn hóa học

21

GT1: Nguyễn Trọng Hùng

GT2: Thầy Khoa - ĐHKTCNCT

(Tiểu luận Giữa kỳ: Lớp trưởng tập hợp file thuyết trình gửi email + quyển nộp Giáo vụ Cao học

4

3

08/05/2018

08:00-16:00

A.204 K.VHH ĐHKHXH&NV

Địa văn hóa và các vùng văn hóa Việt Nam

21

NỘP TIỂU LUẬN Cuối kỳ + TLGK

(BCS tập hợp file gửi email + quyển nộp trực tiếp Giáo vụ Cao học
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.