Lịch thi chính thức Khoá 2016 - 2018 (K17a+K17b)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH & NV                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA VĂN HOÁ HỌC                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH THI HỌC PHẦN I KHÓA 2016-2018 – ĐỢT 1 (K17A), 

HỌC PHẦN II KHÓA 2016-2018 – ĐỢT 2 (K17B) 

NĂM HỌC 2016-2017

HỆ SAU ĐẠI HỌC

Cơ sở: Đinh Tiên Hoàng, Quận 1

 

STT

THỨ

NGÀY THI

TIẾT / GIỜ THI

PHÒNG

MÔN THI

SỐ LƯỢNG HV

KHÓA

1

4

26/4/2015

09:00 – 11:00

D.306

Toàn cầu hóa văn hóa

13

17A

2

4

26/4/2015

13:00- 14:30

D303

Địa văn hoá và các vùng văn hoá Việt Nam

13

17B

3

5

27/4/2015

13:00-15:00

D306

Bản sắc văn hoá và bản sắc văn hoá Việt Nam

13

17B

4

5

27/4/2015

15:00-17:00

D306

Văn hóa so sánh

13

17A

5

4

3/5/2016

09:00 – 11:00

D.306

Văn hóa biển Việt Nam

16

17A

6

4

3/5/2016

13:00-15:00

D307

Các lý thuyết văn hoá học

13

17B

7

7

13/5/2017

08:00-11:30

A311

 

Lý luận văn hóa học

(vấn đáp)

13

17B

8

7

25/5/2017

13:30-16:30

A.114

Phương pháp nghiên cứu (thi tin học)

23

17A+NCS 10

             Tp. Hồ Chí Minh, 13  tháng 5  năm 2017

             DUYỆT                                                                                                                                                            Người lập bảng

        Trưởng Khoa                                                                                                                           Giáo vụ cao học

          (đã ký) (đã ký)

 

TS. Nguyễn Văn Hiệu                                                                                                                Nguyễn Trọng Hùng

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.