LỊCH THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017-2018

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KH0A HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN

                            KHOA VĂN HÓA HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------oOo-------

 

LỊCH THI HỌC KỲ 2 (CHÍNH THỨC) HỆ CỬ NHÂN CHÍNH QUY

NĂM HỌC 2017 – 2018

CƠ SỞ ĐINH TIÊN HOÀNG

STT

THỨ

NGÀY THI

GIỜ THI

PHÒNG

SỐ SV

MÔN THI

LỚP

CÁN BỘ COI THI

 • 1

3

05/6/2018

08:00-09:30

A305

A307

60

Văn hóa truyền thông

CS2

K10

GT1: Nguyễn Thị Kim Liên

GT2: Lê Vũ Ngọc Duyên

GT3: Nguyễn Trọng Hùng

GT4: Nguyễn Thị Hải

 • 2

3

05/6/2018

10:00-11:30

A305

A307

72

Văn hóa nông thôn Việt Nam

CN3

K9

GT1: Nguyễn Thị Kim Liên

GT2: Lê Thế Anh

GT3: Nguyễn Trọng Hùng

GT4: Võ Tuyến Vinh

 • 3

3

05/6/2018

13:30-15:00

A305

55

Văn hóa Trung Hoa

CS2

K10

GT1: Quách Thuyên Nhã Uyên

GT2: Võ Văn Chí Linh

 

 • 4

5

07/6/2018

08:00-09:30

A310

A307

67

Quan hệ văn hóa Đông Tây

CN

K8

GT1: Trần Phú Huệ Quang

GT2: Vũ Nguyên Anh

GT3:Nguyễn Trọng Hùng

GT4: Nguyễn Thành Trung

 • 5

5

07/6/2018

10:00-11:30

A310

A307

59

Văn hóa đô thị

CS2

K10

GT1: Trần Phú Huệ Quang

GT2: Đặng Hoàng Duyên

 

 • 6

5

07/6/2018

13:30-15:00

A309

A310

70

Văn hóa Mỹ thuật

TC3

K9

GT1: Trần Phú Huệ Quang

GT2: Lê Vũ Ngọc Duyên

GT3: Nguyễn Trọng Hùng

GT4: Võ Văn Chí Linh

 • 7

5

07/6/2018

15:30-17:00

A309

A310

65

Các hình thái tín ngưỡng

CN4

K10

GT1: Trần Phú Huệ Quang

GT2: Vũ Nguyên Anh

GT3: Nguyễn Trọng Hùng

GT4: Nguyễn Thành Trung

 • 8

3

12/6/2018

08:00-09:30

A310

84

Văn hóa dân gian Việt Nam

CN3

K9

GT1: Nguyễn Trọng Hùng

GT2: Võ Tuyến Vinh

GT3: Nguyễn Thị Hải

GT4: Đặng Hoàng Duyên

A309

 • 9

3

12/6/2018

10:00-11:30

A309

A310

51

Công chúng truyền thông

TC4

K10

GT1: Nguyễn Thị Kim Liên

GT2: Nguyễn Trọng Hùng

 

 • 10

3

12/6/2018

14:00-15:00

A305

61

Tiếng Anh chuyên ngành cho VHH

CS2

K10

GT1: Quách Thuyên Nhã Uyên

GT2: Phan Thanh Huệ

GT3: Lê Thế Anh

 

 • 11

3

12/6/2018

15:30-17:00

A305

46

Các hình thái tín ngưỡng

CN4

K8

GT1: Quách Thuyên Nhã Uyên

GT2: Phan Thanh Huệ

 
Ghi chú:

* Thời gian CBCT có mặt tại phòng thi để làm nhiệm vụ trước 15 phút so với thời gian trong lịch thi để làm công tác chuẩn bị (đánh số chỗ ngồi cho thí sinh, phát giấy nháp và giấy thi, kiểm tra tính hợp lệ của thí sinh…).

* Thời gian sinh viên chính thức bắt đầu giờ làm bài là thời gian trong lịch thi. SV đi trễ sau 15 phút  kể từ khi bắt đầu làm bài thi sẽ không được dự thi.

 

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ2 (CHÍNH THỨC) HỆ CỬ NHÂN CHÍNH QUY

NĂM HỌC 2017 – 2018

CÁC MÔN NỘP TIỂU LUẬN

STT

THỨ

NGÀY NỘP

GIỜ NỘP

PHÒNG

SỐ SV

MÔN HỌC

KHÓA

GHI CHÚ

1

6

25/5/2018

08:00 – 16:00

A.204

66

Phong tục và lễ hội

K8

đã nộp GK

2

2

28/5/2018

08:00 – 16:00

A.204

30

Thực tập tốt nghiệp

K8

 

3

6

1/6/ 2018

08:00 – 16:00

A.204

56

Di sản và quản lý di sản

K8

đã nộp GK

4

2

4/6/2018

08:00 – 16:00

A.204

24

Văn hóa nghe nhìn

TC4

K8

 

5

6

8/6/2018

08:00 – 16:00

A.204

19

Nghiệp vụ truyền thông

K8

 

6

2

12/6/2018

08:00 – 16:00

A.204

32

Quy trình và phương pháp hướng dẫn du lịch

K8

 

7

2

18/6/2018

08:00 – 16:00

A.204

74

Toàn cầu hóa với các vấn đề xã hội

K9

 

8

5

7/6/2018

08:00 – 16:00

A.204

43

Kỹ năng viết kịch bản điện ảnh

K9

 

9

6

15/6/2018

08:00 – 16:00

A.204

74

Quản lý văn hóa

K9

 

10

R

5/2018

08:00 – 16:00

A.204

93

Văn hóa Trường sơn Tây Nguyên

K9

đã nộp (GK+CK)

11

R

5/2018

08:00 – 16:00

A.204

58

Văn hóa du lịch

K9

đã nộp (GK+CK)

12

2

28/5/2018

08:00 – 16:00

A.204

59

Văn hóa Ấn Độ

K10

 

13

6

15/6/2018

08:00 – 16:00

A.204

50

Các nền văn hóa khảo cổ Việt Nam

TC2

K10

 

 

Lưu ý: Sinh viên nộp bài thi ký tên vào danh sách dự thi.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.