Thông báo nhập học Cao học Văn hóa học Khóa 2018 đợt 1 - K19A

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

KHOA VĂN HOÁ HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20tháng 8 năm 2018

 

THÔNG BÁO NHẬP HỌC

HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 2018 ĐỢT 1

 

Kính gửi:   Anh /Chị Học viên cao học Khóa 2018 đợt 1 (HVCH K19A);

 

Khoa Văn hóa học thông báo đến Anh /Chị  Học viên cao học Khóa 2018 đợt 1, đến làm thủ tục nhập học:

 

Thời gian: 08:00 -09:00, Sáng thứ 2, Ngày 10/9/2017.

 

Địa điểm: Phòng A.204 – Văn phòng Khoa Văn hóa học, Trường ĐH KHXH&NV

Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

 

Nội dung:   1. Gặp mặt BCN Khoa.

                   2. Nhận quyết định trúng tuyển.

3. Làm thủ tục nhập học & nghe phổ biến nội quy học tập.

4. Bầu BCS phụ trách lớp.

Trân trọng!

KHOA VĂN HÓA HỌC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA: VĂN HOÁ HỌC

THỜI KHÓA BIỂU CAO HỌC

HỌC KỲ: 1 NĂM HỌC: 2018 - 2019

NGÀNH: VĂN HOÁ HỌC KHÓA: 2018 ĐỢT: 1 HỌC PHẦN: 01

STT

Tên môn học

Khối
kiến thức

Số TC

SL
Học viên

Giảng viên
(Cơ quan công tác)

Thời gian dạy

PHÒNG

Ghi chú

1

Bản sắc văn hoá và bản sắc văn hoá Việt Nam

Bắt buộc

3

15

TS. Nguyễn Văn Hiệu

19/9/2018-14/11/2018

THÔNG BÁO SAU

CHIỀU THỨ 4

2

Lý luận văn hoá học

Bắt buộc

3

15

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

20/9/2018-15/11/2018

THÔNG BÁO SAU

SÁNG THỨ 5

3

Các lý thuyết văn hoá học

Bắt buộc

3

15

GS.TS. Phan Thị Thu Hiền

12/10/2018-9/11/2018
23/11/2018-14/12/2018

THÔNG BÁO SAU

SÁNG THỨ 6

4

Địa văn hoá và các vùng văn hoá Việt Nam

Bắt buộc

3

15

TS. Đinh Thị Dung

21/9/2018-16/11/2018

THÔNG BÁO SAU

CHIỀU THỨ 6

TỔNG SỐ TÍN CHỈ:

 

12

 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2018

Trưởng Khoa

Giáo vụ

TS. Lê Thị Ngọc Điệp

Nguyễn Trọng Hùng

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.