Thời khóa biểu học phần 2-Hệ cao học văn hóa học Khóa 2017 đợt 2 - Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA: VĂN HOÁ HỌC

THỜI KHÓA BIỂU CAO HỌC

HỌC KỲ: 2               NĂM HỌC: 2017 - 2018

NGÀNH: VĂN HOÁ HỌC  - TP.HCM                             KHÓA:  2017             ĐỢT:   2                         HỌC PHẦN: 02

STT

Tên môn học

Khối
 kiến thức

Số TC

SL
Học viên

Giảng viên
(Cơ quan công tác)

Thời gian dạy

PHÒNG

Buổi dạy

Số buổi

1

Truyền thông đại chúng và biến đổi văn hóa

Tự chọn

2

5

TS. Trương Văn Minh

2/5/2018-

9/5/2018

16/5/2018

23/5/2018

30/5/2018

6/6/2018

Bù 13/6/2018 

Bù 20/6/2018

Bù 27/6/2018

Bù 04/7/2018

Bù 11/7/2018 D603

Bù 18/7/2018
D.407

D.405

SÁNG THỨ 4

6 buổi

2

Phương pháp nghiên cứu trong văn hóa học

Bắt buộc

3

5

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

19/4/2018 A.204 

26/4/2018-​OFF

24/5/2018 off

07/6/2018 off

21/6/2018

5/7/2018 D406

D603

SÁNG THỨ 5

9 buổi

3

Văn hóa đô thị

Tự chọn

2

5

TS. Trần Ngọc Khánh

18/5/2018-

25/5/2018 off

15/6/2018 ​ off

22/6/2018

29/6/2018 D303

06/7/2018 D303

A313

CHIỀU THỨ 6

6 buổi

4

Văn hóa Nam Bộ

Tự chọn

2

5

TS. Lý Tùng Hiếu

20/4/2018
27/4/2018
4/5/2018-25/5/2018

B105
D403
A307

SÁNG THỨ 6

6 buổi

5

Văn hóa tôn giáo

Tự chọn

2

5

TS. Lê Thị Ngọc Điệp

13/7/2018 off-

20/7/2018

bù Sáng T5, 2/8/2018 D302

17/8/2018

bù 24/8/2018

D303

CHIỀU THỨ 6

6 buổi

6

Văn hóa - Nghệ thuật

Tự chọn

2

5

TS. Mai Mỹ Duyên

1/6/2018

bù chiều thứ 4-13/6/2018 D303

bù Chiều T4-20/6/2018

D303
-6/7/2018

A307

SÁNG THỨ 6

6 buổi

TỔNG SỐ TÍN CHỈ:

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.