Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020- 2021


Các sinh viên xem thời khóa biểu HK 2 2020-2021 tại đây

  Lịch học online môn văn hóa ẩm thực: Chiều thứ 5 ngày 04.3.2021 và cả ngày thứ 6 ngày 05.3.2021. Các sinh viên học qua đường link gg meet sau: meet.google.com/sri-vxgn-osc (thông tin update ngày 03.3.2021)

- Môn nghiệp vụ dẫn chương trình: học các buổi sáng sau: 12.03, 15.03, 19.03, 22.03, 26.03, 02.04, (dự kiến thêm ngày 09.04.2021) (thông tin update ngày 03.3.2021)

TT Mã LHP Tên HP Số TC Số Tiết Lớp Sĩ Số Thứ Tiết Phòng Thời gian học Tên CBGD
NĂM 3
1 VHH082 Cảm thụ và phê bình điện ảnh 2 30 Thứ ba 1->5 A1-42 19/01->16/3/2021 Đào Lê Na
2 DAI044 Nghiệp vụ thư ký văn phòng 2 30 Thứ ba 6->9 A1-24 19/01->23/3/2021 Phạm Nguyễn Phương Quỳnh
3 VHH059 Nghiệp vụ dẫn chương trình 2 30 Thứ sáu 1->5 A1-35 26/02->02/4//2021 Trần Thị Ngọc Nhờ
4 DUL048 Quy trình và Phương pháp hướng dẫn du lịch 3 45 Thứ tư 1->5 A1-35 24/02->28/4/2021 Nguyễn Văn Thanh
5 DUL024 Marketing du lịch 3 45 Thứ tư 1->5 A1-35 5/5->30/6/2021 Hữu Hiền
6 BCH042.1 Truyền thông Marketing 2 30 Thứ tư 6->9 A1-35 24/02->07/4/2021 Trương Văn Minh
7 VHH013 Nghiệp vụ truyền thông 2 30 Thứ năm 6->9 A1-35 01/4->13/5/2021 Trương Văn Minh
8 VHH067 Văn hóa công sở 2 30 Thứ ba 1->5 06/4->11/5/2021 Lê Thị Ngọc Điệp
9 VHH037 Văn hóa du lịch 2 30 Thứ ba 6->9 06/4->18/5//2021 Huỳnh Quốc Thắng
10 QTE178 Nghiệp vụ ngoại giao 2 30 Thứ sáu 6->9 02/4->21/5/2021 Lưu Công Minh
11 DAI042 Tổ chức sự kiện 2 30 Thứ sáu 1->5 23/4->04/6/2021 Nguyễn Thảo Chi
12 VHH062 Thực tập chuyên môn 4 120 Đi theo kế hoạch của khoa
NĂM 2
13 VHH088 Tiếng Anh cho Văn hóa học 3 45 Thứ ba 1->5 A1-13 19/01->06/4/2021 Trần Cao Bội Ngọc
14 VHH028 Văn hóa Ấn Độ 2 30 Thứ ba 6->9 A1-25 19/01->23/3/2021 Phan Anh Tú
15 VHH080 Phong tục lễ hội 2 30 Thứ bảy 1->5 A1-25 23/01->20/3/2021 Bạch Thị Thu Hiền
16 VHH050 Văn hóa nông thôn Việt Nam 2 30 Thứ năm 1->5 A1-15 21/01->18/3/2021 Trần Long
17 VHH076 Văn hóa Trường Sơn - Tây Nguyên 2 30 Thứ sáu 1->5 C1-35 22/01->19/3/2021 Lý Tùng Hiếu
18 VHH072 Văn hóa nghệ thuật 2 30 Thứ ba 6->9 06/4->18/5/2021 Ngô Anh Đào
19 VHH056 Văn hóa Trung Hoa 2 30 Thứ tư 6->9 07/4->19/5/2021 Trần Phú Huệ Quang
20 VHH074 Văn hóa Kiến trúc 2 30 Thứ năm 1->5 1/4->6/5/2021 Trương Thị Lam Hà
21 VHH018.1 Quản lý văn hóa 2 30 Thứ sáu 1->5 26/3->14/5/2021 Huỳnh Quốc Thắng
22 VHH075 Văn hóa ẩm thực 2 30 Thứ tư 1->5 23/2->30/3/2021 Lê Thị Ngọc Điệp
NĂM 1
26 VHH039 Văn hóa học đại cương 3 45 Thứ bảy 1->5 10/4->05/6/2021 Nguyễn Văn Hiệu
27 VHH039 Văn hóa học đại cương 3 45 Thứ sáu 1->5 09/4-> 04/6/2021 Nguyễn Văn Hiệu
28
29
30
31


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.