CÁC LỚP CHUYÊN ĐỀ SAU ĐẠI HỌC CÓ LỊCH DẠY TRONG THÁNG 2/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA: VĂN HOÁ HỌC

CÁC LỚP CHUYÊN ĐỀ SAU ĐẠI HỌC CÓ LỊCH DẠY TRONG THÁNG 2/2021

STT

CHUYÊN ĐỀ

NGÀY

GiỜ HỌC

BUỔI

KHÓA

SỐ LƯỢNG
HVCH

&NCS

HỌ TÊN GV

GHI
CHÚ

1

Văn hóa Đông Nam Á

23/2/2021

17:30-21:00

Tối Thứ 3

Khóa 2020 đợt 1 (K21A)

13

TS. Phan Anh Tú

online

2

Nền tảng triết học của phong thủy Đông Á

25/2/2021

17:30-21:00

Tối Thứ 5

Khóa 2020 đợt 1 (K21A)

13

TS. Trần Long

online

3

Văn hóa Đông Nam Á

27/2/2021

08:00-11:30

Sáng Thứ 7

Khóa 2019 đợt 2 (K20B)

16

TS. Phan Anh Tú

online

4

Lý luận văn hoá học

27/2/2021

08:00-11:30

Sáng Thứ 7

Khóa 2020 đợt 2 (K21B)
& NCS Khóa 2020 Đợt 2 (K14B)

17

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

online

5

Phương pháp nghiên cứu trong văn hóa học

27/2/2021

13:30-17:00

Chiều Thứ 7

Khóa 2020 đợt 1 (K21A)
& NCS Khóa 2020 Đợt 1 (K14A)

15

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

online

6

Địa văn hoá và các vùng văn hoá Việt Nam

23/2/2021

OFF

Tối Thứ 3

Khóa 2020 đợt 2 (K21B)

18

TS. Đinh Thị Dung

OFF

7

Văn hóa và văn học

23/2/2021

OFF

Tối Thứ 3

Khóa 2019 đợt 2 (K20B)

16

TS. Nguyễn Văn Hiệu

OFF

8

Bản sắc văn hoá và bản sắc văn hoá Việt Nam

25/2/2021

OFF

Tối Thứ 5

Khóa 2020 đợt 2 (K21B)

18

TS. Nguyễn Văn Hiệu

OFF

9

Văn hóa Ấn Độ
và ảnh hưởng của nó

26-28/2/2021

OFF

T6T7CN-
CẦN THƠ

Khóa 2019 đợt 2 (K20B)
học tại Cần Thơ

13

GS.TS. Phan Thị Thu Hiền

OFF

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.