Thông báo Lịch tiếp tân học viên cao học khóa 2016 đợt 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

KHOA VĂN HOÁ HỌC

______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

______________________

Số: /XHNV-VHH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 12 năm 2016

(V/v tiếp nhận học viên nhập học Khóa 2016 đợt 2, chuyên ngành Văn hoá học)

 

LỊCH TIẾP TÂN HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 2016 – ĐỢT 2

 

Thời gian: 09:00, Sáng thứ 2, ngày 26/12/2017

Địa điểm: Văn phòng Khoa Văn hóa học – Phòng A.204

Nội dung:

  1. Gặp gỡ BCN Khoa và Học viên cao học Khóa 2016 đợt 2
  2. Trao quyết định công nhận Học viên cao học chuyên ngành Văn hóa học Khóa 2016 đợt 2.
  3. Hướng dẫn về quy trình, nội quy và kế hoạch học tập toàn khóa.
  4. Giải đáp thắc mắc của HVCH.

 

 

 

 

KHOA VĂN HÓA HỌC

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.