“Hộp thời gian” là sự kiện đặc biệt đánh dấu sự kết thúc của năm 2015 và khởi đầu cho 2016 thành công. Chương trình là món quà ý nghĩa của tập thể lớp môn Nghiệp vụ Tổ chức sự kiện (bao gồm lớp Văn hóa học K06 và các bạn sinh viên khoa Ngữ Văn Anh, khoa Báo chí Truyền thông) gửi đến tất cả quý thầy cô và các bạn sinh viên nhân dịp cuối năm.