Đăng ngày: 06/07/2015

Đó là lời khẳng định, cũng là lời chào của tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệu, Trưởng khoa Văn hóa học, gởi đến các thí sinh đang có ý định nộp hồ sơ xét tuyển vào Khoa Văn hóa học Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn – Đai học Quốc gia TP.HCM.

Hành trình tôi đi là một chương trình tình nguyện thường niên lớn của khoa Văn hóa học và mở rộng ra quy mô toàn trường do Liên Chi Hội Sinh viên Khoa Văn hóa học, trường ĐHKHXH&NV –ĐHQG-HCM tổ chức. Đến nay, Hành trình tôi đi đã trải qua hai năm với các hoạt động thực hiện ở xã Long Thới, H.Nhà Bè, TP.HCM.