Hành trình tôi đi là một chương trình tình nguyện thường niên lớn của khoa Văn hóa học và mở rộng ra quy mô toàn trường do Liên Chi Hội Sinh viên Khoa Văn hóa học, trường ĐHKHXH&NV –ĐHQG-HCM tổ chức. Đến nay, Hành trình tôi đi đã trải qua hai năm với các hoạt động thực hiện ở xã Long Thới, H.Nhà Bè, TP.HCM.