Chiều ngày 9/01/2019, Ban Chủ Nhiệm Khoa Văn hóa học do TS. Phan Anh Tú, TS. Trần Phú Huệ Quang – Phó trưởng Khoa, các giảng viên phối hợp cùng Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Khoa tổ chức thăm hỏi sinh viên đang học quân sự tại TTGDQP. Đợt học quân sự năm 2019 được tổ chức cho sinh viên năm nhất của Trường ĐHKHXH&NV,ĐHQG-HCM theo học. 

Chương trình học bồng Sau đại học tại Đại học Waseda, Nhật Bản năm 2019 với các thông tin sau: Chương trình học bổng sau đại học dành cho bậc thạc sĩ (02 năm) và tiễn sĩ (03 năm), được tài trợ bởi Chính phủ Nhật Bản; Giá trị học bổng bao gồm: vé máy bay khứ hồi. học phí. lệ phí đăng ký và sinh hoạt phí hàng tháng trong vòng 02 năm cho bậc thạc sĩ. 03 năm cho bậc tiến sĩ.