Chương trình học bồng Sau đại học tại Đại học Waseda, Nhật Bản năm 2019 với các thông tin sau: Chương trình học bổng sau đại học dành cho bậc thạc sĩ (02 năm) và tiễn sĩ (03 năm), được tài trợ bởi Chính phủ Nhật Bản; Giá trị học bổng bao gồm: vé máy bay khứ hồi. học phí. lệ phí đăng ký và sinh hoạt phí hàng tháng trong vòng 02 năm cho bậc thạc sĩ. 03 năm cho bậc tiến sĩ.